Інструкція для посади "Токар-розточувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар-розточувальник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-розточувальника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості і правила перевірки на точність універсальних розточувальних верстатів і різних універсальних і спеціальних пристроїв;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування і доведення різного різального інструменту та вплив цих факторів на чистоту і точність оброблення;
      - правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - правила визначення режиму різання за довідниками і паспортом верстата.

1.4. Токар-розточувальник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар-розточувальник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар-розточувальник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар-розточувальник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє особливо складні і відповідальні деталі та вузли з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх поверхонь, які обробляє, з важкодоступними для оброблення та виміряння місцями та з додержанням розмірів за 6 - 7-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) на універсальних розточувальних верстатах.

2.2. Обробляє деталі і вузли з вивірянням в декількох площинах з застосуванням стояків, борштанг, летючих супортів та фрезерних головок.

2.3. Нарізає різьби різного профілю і кроку.

2.4. Виконує координатне розточування отворів в пристроях та без них з пересуванням за координатами за допомогою індикатора та мікрометричних плиток.

2.5. Розточує отвори на алмазно-розточувальних верстатах всіх типів в особливо складних і відповідальних деталях за 6-м квалітетом (1 - 2-м класом точності).

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар-розточувальник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар-розточувальник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар-розточувальник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар-розточувальник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар-розточувальник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар-розточувальник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар-розточувальник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар-розточувальник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар-розточувальник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар-розточувальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар-розточувальник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар-розточувальник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар-розточувальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар-розточувальник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар-розточувальник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар-розточувальник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарат сопловий - остаточне розточування отворів, канавок, пазів, площадок, кишень та нарізання різьби.

5.2. Барабани високого тиску - розточування.

5.3. Блоки циліндрів двигуна - остаточне розточування.

5.4. Вали гребні суднові - фрезерування шпонкових пазів.

5.5. Гвинти гребні діаметром понад 2000 мм - свердління і розточування отворів у лопатях.

5.6. Гідролижі судна, кронштейни носових щитків - розточування отворів.

5.7. Діафрагми парових турбін діаметром понад 2000 мм - фрезерування з шабруванням рознімань та остаточне розточування.

5.8. Калібри і пристрої складні - розмічання, свердління та розточування отворів.

5.9. Кільця конусні мортир - остаточне розточування отворів за замірами з місця монтажу валопроводу.

5.10. Кліті шестеренні прокатних станів - розточування вкладишів після заливання.

5.11. Кондуктори особливо складні - розточування отворів в площинах, розташованих під різними кутами.

5.12. Корпус компресора - остаточне розточування отворів для нарізання різьби.

5.13. Корпуси багатошпиндельних головок - розточування отворів під запресування підшипників кочення.

5.14. Корпуси головок, конусні і сферичні вузли - фрезерування площин, замків, розточування отворів з підрізанням торців за заданими координатами.

5.15. Корпуси передніх бабок металорізальних верстатів - остаточне розточування отворів.

5.16. Корпуси опорних підшипників діаметром понад 400 мм - остаточне розточування.

5.17. Корпуси поплавкових клапанів - остаточне розточування.

5.18. Корпуси редукторів з осями отворів, які перехрещуються, - остаточне розточування отворів під підшипники.

5.19. Корпуси турбонасосів і редукторів насосів - чистове розточування.

5.20. Кришки великих гідроциліндрів, кронштейни рулів направлення - розточування і нарізання різьби в отворах.

5.21. Кришки циліндрів дизелів - розточування клапанних гнізд, підрізання торців та розточування отворів.

5.22. Маточини рулів довжиною до 300 мм - розточування конусного отвору.

5.23. Матриці складні для штампів, прес-форм, форм для лиття під тиском - розмічання робочого корпусу, свердління і розточування.

5.24. Панелі електричні - свердління, розточування отворів.

5.25. Підшипники опорні суднові з діаметром валу понад 400 мм - остаточне розточування.

5.26. Підшипники опорні суднові з діаметром валу до 400 мм - остаточне розточування.

5.27. Перо руля - розточування.

5.28. Прес-форми багатогніздові - розточування отворів, розташованих в різних площинах.

5.29. Пристрої багатомісні і штампи багатопуансонні - розточування.

5.30. Рами візків мостових електричних кранів - розточування.

5.31. Станини кувальних машин, ножиць, робочих і шестеренних клітей блюмінга - повне токарне оброблення.

5.32. Статори гідротурбін - фрезерування стиків.

5.33. Супорти великих токарних, фрезерних і інших верстатів - розточування і підрізання.

5.34. Циліндри гідропідіймачів - повне токарне оброблення.

5.35. Циліндри парових машин - остаточне розточування.

5.36. Шаблони та лекала складні для розподільних кулачків і копірів - розмічання, свердління та розточування.

5.37. Шаботи штампувальних молотів - розточування і фрезерування пазів "ластівчин хвіст".

5.38. Шатуни головні парових машин з відстанню між центрами понад 1800 мм - остаточне розточування.

5.39. Шестірні портальних кранів зі зміщеним отвором для цапфи кривошипно-шатунного механізму - розточування отворів.

5.40. Шкали і ноніуси - розмічання та нанесення точних рисок.

5.41. Шпинделі шарнірні блюмінга діаметром до 1000 мм - розточування і підрізання.