Інструкція для посади "Токар-розточувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар-розточувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-розточувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила підналагодження і перевірки на точність розточувальних верстатів різних типів;
      - правила керування великогабаритними верстатами, які обслуговує разом з токарем-розточувальником вищої кваліфікації;
      - будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - геометрію різального інструменту, термооброблення;
      - правила заточування і установлення нормального і спеціального інструменту;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - основні властивості матеріалів, які обробляє.

1.4. Токар-розточувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар-розточувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар-розточувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар-розточувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє деталі середньої складності за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) на універсальних і координатно-розточувальних верстатах з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв та за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, а також на алмазно-розточувальних верстатах визначеного типу, налагоджених для оброблення простих деталей.

2.2. Установлює деталі та вузли на столі верстата з точним вивірянням в двох площинах.

2.3. Керує розточувальними верстатами з діаметром шпинделя до 250 мм.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар-розточувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар-розточувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар-розточувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар-розточувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар-розточувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар-розточувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар-розточувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар-розточувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар-розточувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар-розточувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар-розточувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар-розточувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар-розточувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар-розточувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар-розточувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар-розточувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баби штампувальних молотів - фрезерування пазів для каменів.

5.2. Бабки задні металорізальних верстатів - свердління та попереднє розточування.

5.3. Блоки циліндрів двигунів - попереднє розточування отворів під гільзи та вкладиші.

5.4. Бугелі ексцентриків екскаваторів - розточування і підрізання.

5.5. Вали - фрезерування торців з зацентруванням.

5.6. Візки портальних кранів - розточування отворів для осі катків.

5.7. Вкладиші подушок прокатних станів - розточування виїмок під холодильник.

5.8. Вкладиші суднових підшипників - свердління гнізд та отворів глибиною до 10 діаметрів свердел, розташованих під кутом до площини розняття.

5.9. Дена резервуарів - розточування отворів з фасками.

5.10. Деталі довжиною понад 1300 мм - фрезерування прямолінійних кромок і фасок.

5.11. Деталі середньої складності - розточування еліпсних вирізів та горловин, оброблення фасок.

5.12. Деталі та заготовки довжиною до 1300 мм - оброблення криволінійних кромок і фасок.

5.13. Деталі фігурні з горловинами і отворами - розточування отворів, фрезерування по контуру і фасок.

5.14. Зірочки волочильних станів - свердління і розточування отворів.

5.15. Кільця для підшипників - розточування отворів і підрізання торців.

5.16. Кільця і фланці діаметром до 1000 мм - свердління, розсвердлювання отворів.

5.17. Кондуктори з отворами в одній або двох площинах - розточування отворів.

5.18. Корпуси підшипників - попереднє розточування і підрізання торців.

5.19. Корпуси редукторів - попереднє розточування отворів під підшипники.

5.20. Кришки, дена, оболонки, секції - свердління, розточування, фрезерування вікон за розміткою та заданими координатами.

5.21. Маточини рулів зі змінним зовнішнім перетином - фрезерування зовнішнього контуру за розміткою.

5.22. Матриці з круглими та прямокутними вікнами - свердління і розточування кутових контрольних отворів.

5.23. Мортири - попереднє розточування.

5.24. Муфти з'єднувальні - попереднє розточування отворів.

5.25. Ножі прокатних станів, важелі, кривошипи з діаметром отворів до 100 мм - свердління і розточування отворів.

5.26. Патрони затискні верстатні чотирикулачкові - розточування.

5.27. Перегородки - свердління, розточування та фрезерування.

5.28. Плити анкерні - фрезерування і свердління.

5.29. Прес-форми, шаблони нескладні і кулачки для автоматів - розточування.

5.30. Рами гусеничного візка трактора - розточування отворів під півосі.

5.31. Супорти, стояки невеликих верстатів, станини великих верстатів - розточування отворів.

5.32. Тарілки захлопок - свердління та розточування отворів.

5.33. Трійники, коліна, патрубки - підрізання і розточування.

5.34. Фаски перехідні на складних і відповідальних деталях - фрезерування прямолінійних кромок.

5.35. Фундаменти складні - оброблення площин.

5.36. Шатуни - попереднє розточування великої і малої головки.