Інструкція для посади "Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією оператора (кочегара) виробничих печей 2 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення на право обслуговування хлібопекарських печей та парових котлів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процеси, які відбуваються під час спалювання палива;
      - основи технологічного процесу виробництва хлібобулочних виробів;
      - види, сорти та тепловіддачу палива;
      - способи та правила спалювання різних видів палива і методи його економного витрачання;
      - тривалість випікання різних сортів виробів, що виготовляються;
      - порядок зволожування пекарної камери;
      - вплив температурного і парового режимів на якість виробів;
      - будову, принцип роботи і правила експлуатації обслуговуваних печей і контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес спалювання палива в топках виробничих печей у разі обслуговування трьох і більше печей зі стаціонарним подом або трьох і більше конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну до 3 т, або до двох конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну понад 3 до 10 т, або однієї сушильної камери, які працюють на газовому паливі.

2.2. Перевіряє справність системи печей та контрольно-вимірювальних приладів.

2.3. Завантажує паливом печі.

2.4. Регулює процес горіння палива, тягу, температурний режим, установлений для кожного сорту виробів.

2.5. Контролює процес спалювання палива та його витрачання.

2.6. Чистить топки.

2.7. Видаляє шлак і золу.

2.8. Підвозить паливо, відвозить шлак і золу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор (кочегар) виробничих печей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування виробничих печей, які працюють на твердому і рідкому паливі, тарифікація встановлюється на розряд вище.

5.2. У разі одночасного обслуговування печей і парових котлів, що знаходяться в одному приміщенні, два парових котли низького тиску прирівнюються до однієї печі середньої потужності.