Інструкція для посади "Токар-розточувальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар-розточувальник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря-розточувальника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію і правила перевірки на точність розточувальних верстатів;
      - способи установлення, кріплення та вивіряння особливо складних деталей та необхідні для цього універсальні спеціальні пристрої;
      - будову, геометрію і правила термооброблення, заточування і доведення всіх видів нормального і спеціального різального інструменту.

1.4. Токар-розточувальник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар-розточувальник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар-розточувальник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар-розточувальник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє особливо складні експериментальні деталі та ті, що дорого коштують, і інструмент за 1 - 5-м квалітетами (1 - 2-м класами точності) з великою кількістю переходів та установок, з важкодоступними для оброблення і виміряння місцями, які вимагають в процесі установлення комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах, на розточувальних верстатах різних типів і конструкцій.

2.2. Виконує координатне розточування отворів без пристроїв з пересуванням за координатами за допомогою індикаторів і мікроскопічних плиток.

2.3. Обробляє деталі і вузли з застосуванням стояків, борштанг, летючих супортів і фрезерних головок.

2.4. Нарізає особливо складні різьби з застосуванням різьбових супортів різних конструкцій.

2.5. Обробляє особливо складні великогабаритні відповідальні деталі і вузли, а також тонкостінні деталі, які зазнають деформацію, на унікальних розточувальних верстатах.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар-розточувальник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар-розточувальник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар-розточувальник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар-розточувальник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар-розточувальник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар-розточувальник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар-розточувальник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар-розточувальник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар-розточувальник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар-розточувальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар-розточувальник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар-розточувальник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар-розточувальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар-розточувальник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар-розточувальник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар-розточувальник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки восьми та більше циліндрових двигунів - розточування під гільзи та колінчастий вал.

5.2. Головки шпинделів прокатних станів - розточування і підрізання.

5.3. Колеса великі водяних турбін складені з валами - розточування отворів під з'єднувальні болти.

5.4. Колеса робочі великі водяних турбін - розточування під робочі лопатки.

5.5. Кондуктори для свердління отворів в трьох-чотирьох площинах під різними кутами - розмічання та розточування.

5.6. Корпуси, блоки нежорсткої конструкції - фрезерування глибоких пазів в різних площинах, глибоке розточування і остаточне розточування.

5.7. Корпуси нежорсткої конструкції - розточування отворів, фрезерування площин, напрямних пазів у важкодоступних місцях за заданими координатами.

5.8. Корпуси передніх бабок великогабаритних верстатів - остаточне розточування.

5.9. Корпуси потужних повітродувок - остаточне розточування отворів.

5.10. Корпуси швидкохідних та багатовісних редукторів - розточування за шести-семи осями.

5.11. Підшипники суднові упорні спеціального типу з діаметром постелей понад 800 мм - остаточне розточування.

5.12. Підшипники упорні суднові діаметром понад 400 мм - остаточне розточування.

5.13. Серги робочих коліс гідротурбін з додержанням міжцентрової відстані до 0,02 мм - остаточне розточування.

5.14. Станини багатовалкові (п'ятидесятивалкові) листоправильних машин - фрезерування площин та розточування отворів.

5.15. Труби дейдвудні - розточування.

5.16. Шпинделі шарнірні блюмінгів діаметром понад 1000 мм - розточування та підрізання.