Інструкція для посади "Фрезерувальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фрезерувальник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фрезерувальника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію і правила перевірки на точність складних універсальних фрезерно-копіювальних, координатно-розточувальних, горизонтальних, вертикальних і спеціальних фрезерних верстатів різних типів і конструкцій;
      - способи установлення, кріплення і вивіряння особливо складних деталей і методи визначення технологічної послідовності оброблення;
      - будову, геометрію і правила термооброблення, заточування і доведення всіх видів нормального і спеціального різального інструменту;
      - розрахунки, пов'язані з налагодженням верстатів;
      - правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками і паспортом верстата;
      - способи досягнення установлених квалітетів і параметрів шорсткості.

1.4. Фрезерувальник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фрезерувальник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фрезерувальник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фрезерувальник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фрезерує особливо складні експериментальні деталі та ті, що дорого коштують, і інструмент за 1 - 5-м квалітетами (1 - 2-м класами точності), які мають декілька сполучених з криволінійними циліндричних поверхонь, з важкодоступними для оброблення та виміряння місцями, з застосуванням універсального і спеціального різального інструменту та оптичних пристроїв.

2.2. Фрезерує особливо складні великогабаритні відповідальні деталі, вузли, тонкостінні довгі деталі, які зазнають жолоблення та деформації, на унікальних фрезерних верстатах різних конструкцій.

2.3. Установлює великі і відповідальні деталі, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах, в тому числі виконання указаних робіт з оброблення деталей з важкооброблюваних високолегованих і жароміцних матеріалів методом суміщеного плазмово-механічного оброблення.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фрезерувальник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фрезерувальник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фрезерувальник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фрезерувальник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фрезерувальник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фрезерувальник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фрезерувальник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фрезерувальник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фрезерувальник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фрезерувальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фрезерувальник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фрезерувальник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фрезерувальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фрезерувальник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фрезерувальник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фрезерувальник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Диски зчеплення автомобіля - фрезерування пазів.

5.2. Копіри складної конфігурації, копірні барабани - фрезерування контуру з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.3. Корпуси, рамки, основи високочутливих навігаційних приладів - фрезерування.

5.4. Матриці, вставки та пуансони складної конфігурації з утопленими радіусами та багатогніздові - фрезерування.

5.5. Матриці штампів заліза для статорів і роторів підвищеної точності - розрахунок, установлення оптичних пристроїв на верстат і остаточне фрезерування пазів з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.6. Ротори турбогенераторів - фрезерування пазів під обмотування на роторно-фрезерних верстатах.

5.7. Статори турбогенераторів з водневим і форсованим охолодженням - фрезерування пазів, розточування отворів та шліфування шийок.