Інструкція для посади "Гальванік 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гальванік 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гальваніка 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила обслуговування ванн різних типів, пускових та регулювальних приладів;
      - види, призначення і монтаж навісок, екранів та допоміжних електродів для різних видів гальванічних покриттів;
      - коректування і способи складання електролітів та розчинів;
      - схеми підключення ванн до джерел струму;
      - будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Гальванік 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гальванік 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гальванік 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гальванік 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гальванічне покривання зовнішніх і внутрішніх поверхонь складних виробів і деталей з різною товщиною стінок та з великою кількістю переходів перерізів.

2.2. Виконує багатошарове зносостійке, захисно-декоративне покривання, покривання дорогоцінними металами та сплавами.

2.3. Виконує розмірне хромування і нікелювання за 6 - 8-м квалітетами (2-м класом точності) деталей машин, приладів, матриць, камер.

2.4. Виконує гальванопластичне виготовлення особливо складних деталей для електровакуумних приладів з нанесенням контактного шару рідкісного металу катодним розпилюванням у вакуумі.

2.5. Виготовляє складний алмазний прецизійний інструмент методом гальванопластики та гальваностегії.

2.6. Веде процес графітування деталей двигунів, які вимагають прироблення під тиском.

2.7. Регулює електричні схеми вмикання приладів.

2.8. Веде процес твердого оксидування.

2.9. Веде процес кадміювання з послідовним фосфатуванням.

2.10. Виконує розмірне покривання латунню металевої арматури для фермових гумотехнічних виробів.

2.11. Виконує ематалювання захисне і декоративне деталей та виробів складної конфігурації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гальванік 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гальванік 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гальванік 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гальванік 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гальванік 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гальванік 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гальванік 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гальванік 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гальванік 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гальванік 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гальванік 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гальванік 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гальванік 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гальванік 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гальванік 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гальванік 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали - мірне покривання з ізолюванням та покривання під скобу.

5.2. Вали циліндричні - нарощування сталі з метою відновлення поверхні.

5.3. Деталі електровакуумних приладів - декоративне хромування, розмірне покривання.

5.4. Деталі літаків та суднових виробів з магнієвих та алюмінієвих сплавів - декоративне оксидування в різні кольори.

5.5. Деталі машин великі та відповідальні - кольорове оксидування.

5.6. Деталі механізму годинників наручних - золотіння, нікелювання, оксидування, кадміювання.

5.7. Деталі приладів, які працюють в корозійному середовищі та при високій температурі (пірометричні прилади) - нарощування чорного хрому.

5.8. Деталі світильників зі сталі - міднення з наступним оксидуванням в різні кольори.

5.9. Довбняки, різьбові фрези, прес-форми складної конфігурації - хромування.

5.10. Знаки до прес-форм - точне хромування.

5.11. Калібри, штихмаси, скоби, лекала - відновлення хромуванням.

5.12. Корпуси годинників наручних - хромування, золотіння.

5.13. Матриці та пуансони складної конфігурації - точне хромування з використанням складних анодів.

5.14. Поршні авіадвигунів - графітування робочої поверхні.

5.15. Поршні, золотники, штоки механізмів приладів - розмірне хромування.

5.16. Поршні, шатуни холодильних компресорів, штампи, прес-форми - нанесення емаль-плівки товщиною 13-15 мкм.

5.17. Посуд металевий - багатошарове покривання благородними металами і сплавами.

5.18. Рукоятки фасонні для приладних щитів, шкали гравірувальні для приймачів - захисне та декоративне ематалювання з наступним адсорбційним фарбуванням в різні кольори.

5.19. Сітки дрібноструктурні з кроком 100 мкм для мішеней спеціальних електронно-променевих трубок - виготовлення гальванопластичним методом.

5.20. Схеми особливо складні, естампи - захисне та декоративне покривання емаль-плівками з нанесенням двоколірного та багатоколірного зображення технічного та художнього змісту.

5.21. Схеми, таблички до вентиляторів, кондиціонерів - захисне та декоративне покривання.

5.22. Труби біметалеві хвилевідні - гальванічне покривання.

5.23. Труби діаметром понад 200 мм - гальванічне покривання.

5.24. Фіксатори віконні, підстаканники, основини запобіжних решіток, полички туалетні, жалюзі суцільнометалевих вагонів та вагонів електросекцій - гальванічне покривання.

5.25. Циферблати годинників - золотіння, сріблення, тонування, нікелювання, оксидування знаків.

5.26. Шкали для приладів - виготовлення гальванічним способом (позитиви і негативи).