Інструкція для посади "Гальванік 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гальванік 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні відомості і принцип дії електролізних ванн;
      - основні види гальванічного покривання та основи електролізу;
      - основи знань з електротехніки та електрохімії у межах роботи, яку виконує;
      - режими гальванічного покривання деталей та виробів;
      - правила підведення додаткових анодів;
      - способи ізолювання поверхонь деталей і виробів, які не підлягають гальванічному покриванню;
      - властивості кислот, лугів та ціанистих солей;
      - призначення та умови застосування спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів та інструментів.

1.4. Гальванік 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гальванік 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гальванік 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гальванік 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гальванічне покривання зовнішньої та внутрішньої сторін простих виробів і деталей з прямими і криволінійними площами, які мають западини і виступи.

2.2. Виконує гальванічне лудіння.

2.3. Виконує гальванопластичне виготовлення простих і середньої складності виробів для електровакуумних приладів.

2.4. Готує деталі до гальванічного покривання.

2.5. Завантажує ванни хімікатами за установленою рецептурою.

2.6. Ізолює поверхні деталей та виробів, які не підлягають покриванню.

2.7. Регулює гальванічні процеси за приладами та заданими режимами.

2.8. Знімає браковане покривання.

2.9. Складає за установленими рецептами електроліти і розчини під керівництвом гальваніка вищої кваліфікації.

2.10. Виконує ематалювання захисне деталей та виробів простої конфігурації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гальванік 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гальванік 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гальванік 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гальванік 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гальванік 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гальванік 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гальванік 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гальванік 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гальванік 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гальванік 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гальванік 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гальванік 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гальванік 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гальванік 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гальванік 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гальванік 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура парових машин і турбін (парозапірні клапани, мастильні насоси, тахометри, вентильні коробки, редукційні клапани) - оксидування.

5.2. Гайки, крани водопровідні, оправи термометрів, рупори, пружини плоскі і спіральні - нікелювання з двома підшарами (матове).

5.3. Деталі електро- і радіоапаратури (екрани, панелі, каркаси, кожухи, фігурні кронштейни) - оцинкування з пасивацією.

5.4. Деталі керамічні - гальванічне покривання.

5.5. Деталі кріпильні для виробів системи кондиціювання повітря, електровентиляторів - захисне емалювання.

5.6. Деталі надводних трапів кораблів, трапів підводних човнів, деталі огорожі для трапів, скоби, коуші, обушки, талери - оцинкування з пасивацією.

5.7. Деталі побутової електроосвітлювальної арматури середньої складності - декоративне гальванічне покривання.

5.8. Деталі приладів - анодування.

5.9. Дошки фірмові, планки відмітні, шкали стальні - хромування.

5.10. Кільця ущільнювальні, деталі кріплення спеціальні, кришки - хромування, оксидування.

5.11. Кронштейни всіх розмірів з частковою ізоляцією поверхонь - анодування, оксидування.

5.12. Ланцюги та дріт різного перерізу - лудіння гальванічне.

5.13. Листи, косинці, фланці - хімічне оксидування.

5.14. Лійки, вилки, вішалки, башмаки, підвіски, краники, гачки, крапельниці - нікелювання.

5.15. Ніпелі, косинці, екрани - кадміювання.

5.16. Піддашшя, відбійні листи, решітки кільцеві в системах кондиціювання та суднової вентиляції - захисне емалювання.

5.17. Планки, штаби, скоби та інші малогабаритні деталі простої конфігурації - захисне емалювання.

5.18. Сітки дрібноструктурні мідні - виготовлення гальвано-пластичним методом.

5.19. Фланці, шайби, шестірні усіх розмірів - нікелювання з ізоляцією місць, які не підлягають покриванню.

5.20. Шестірні і кільця різних розмірів - нікелювання.

5.21. Шурупи для кріплення усіх металевих деталей внутрішньої арматури, гвинти рам, прутки віконні та запобіжних решіток; штаби, ручки та дверні деталі суцільнометалевих вагонів і вагонів електросекцій - гальванічне покривання.