Інструкція для посади "Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста парової пересувної депарафінізаційної установки 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес видобування нафти та газу;
      - фізико-хімічні властивості нафти, пари і парафіну;
      - способи експлуатації нафтових свердловин;
      - схеми обв'язки гирл свердловин;
      - будову і правила експлуатації установки, агрегата, основного і допоміжного обладнання, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, автомобіля;
      - технологічний режим і процес роботи з депарафінізації нафтових свердловин парою або гарячою нафтою, викидних ліній і нафтозбиральних установок;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує парові пересувні депарафінізаційні установки та агрегати, змонтовані на шасі автомобіля з робочим тиском пари понад 95 кгс/кв.см включно.

2.2. Готує установку, агрегат до роботи на об'єкті.

2.3. Веде технологічний процес з депарафінізації нафтових свердловин, викидних ліній, нафтозбиральних установок, прогріває водоводи та інші промислові технологічні об'єкти парою.

2.4. Обв'язує агрегати із свердловинами, промисловими технологічними установками.

2.5. Прокладає лінії для депарафінізації, або прогрівання парою, або гарячою нафтою.

2.6. Стежить за параметрами роботи котла або нагрівача нафти, двигуна, контрольно-вимірювальних приладів і всіх допоміжних механізмів агрегата, установки.

2.7. Монтує і демонтує обладнання, апаратуру і контрольно-вимірювальні прилади установки.

2.8. Виконує профілактичний і поточний ремонт обладнання.

2.9. Керує автомашиною.

2.10. Веде журнал обліку роботи установки.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.