Інструкція для посади "Токар 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості і правила перевірки на точність токарних верстатів різної конструкції, універсальних і спеціальних пристроїв;
      - технічні характеристики та особливості експлуатації установки плазмового підігрівання;
      - способи установлення та вивіряння деталей;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування і доведення різного різального інструменту;
      - основи теорії різання металів у межах роботи, яку виконує;
      - основні принципи калібрування складних профілів;
      - правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - правила визначення режимів різання за довідниками та паспортом верстата.

1.4. Токар 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує токарне оброблення з доведенням складних відповідальних деталей і інструментів з великою кількістю переходів за 6-7 квалітетами (2-м класом точності), які потребують перестановок і комбінованого кріплення за допомогою різних пристроїв і точного вивіряння в-декількох площинах.

2.2. Обточує зовнішні і внутрішні фасонні поверхні та поверхні, які сполучені з криволінійними циліндричними поверхнями з важкодоступними для оброблення та виміряння місцями.

2.3. Виконує оброблення довгих валів та гвинтів з застосуванням декількох люнетів.

2.4. Нарізає і накатує багатозахідні різьби різного профілю і кроку.

2.5. Виконує остаточне нарізання черв'яків за 8 - 9 ступенями точності.

2.6. Виконує операції з доведення відповідального інструменту, який має декілька сполучених поверхонь.

2.7. Виконує операції з доведення відповідального інструменту, який має декілька сполучених поверхонь.

2.8. Виконує токарне оброблення складних великогабаритних деталей і вузлів на універсальному устаткуванні.

2.9. Виконує токарне оброблення нових та переточує відпрацьовані прокатні валки з калібруванням складного профілю, в тому числі виконує указані роботи з оброблення деталей і інструменту з важкооброблюваних високолегованих та жароміцних матеріалів методом суміщеного плазмово-механічного оброблення.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балери стерен середніх і великих суден - остаточне токарне оброблення.

5.2. Барабани кабельні діаметром понад 500 мм - нарізання рівчаків, повне токарне оброблення.

5.3. Болти, гайки, шпильки понад М80 - остаточне точіння.

5.4. Букси золотників та підсумувальні золотники парових турбін довжиною понад 500 мм - повне токарне оброблення.

5.5. Вали гладкі та ступінчасті довжиною понад 5000 мм - обточування з припуском на шліфування з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.6. Вали гребні (з відношенням довжин до діаметра до 30) - повне токарне оброблення.

5.7. Вали і осі довжиною понад 2000 мм - свердління глибоких отворів та повне токарне оброблення.

5.8. Вали колінчасті з кількістю шатунних шийок 6 і більше - остаточне обточування шатунних шийок, підрізання щік і затилування.

5.9. Вали опорні суднові - остаточне оброблення.

5.10. Вали розподільні дизелів довжиною понад 1000 до 6000 мм - остаточне оброблення.

5.11. Вали-шестірні шестеренних клітей прокатних станів діаметром понад 500 мм, довжиною понад 2000 мм - повне токарне оброблення.

5.12. Валки обтискних чорнових та напівчистових клітей під час прокатування рейок, балок, швелерів, кругів, косинців, тракторних башмаків на рейкобалочних та великосортних станах - повне токарне оброблення.

5.13. Валки полірувальних клітей для прокатування ресорної штаби - повне токарне оброблення.

5.14. Валки чорнових клітей сортових станів та проміжних клітей з закритими калібрами - повне токарне оброблення.

5.15. Вкладиші роз'ємні - повне токарне оброблення.

5.16. Втулки циліндрів суднових дизелів діаметром понад 600 мм - остаточне оброблення.

5.17. Гвинти і гайки з багатозахідною трапецеїдальною різьбою - обточування і нарізання різьби.

5.18. Гвинти супортні довжиною понад 15 000 мм - повне токарне оброблення.

5.19. Гвинти ходові з довжиною нарізання понад 2000 до 7000 мм - повне токарне оброблення.

5.20. Гребінки різьбові, калібри конусів Морзе - доводка після шліфування.

5.21. Деталі паромасляних насосів, хімічних насосів і установок середньої величини зі спеціальних неметалевих матеріалів, юстирувальних вузлів, редуктора приводу роторного колеса - повне токарне оброблення.

5.22. Диски підковпачкового пристрою, каруселі випарника, вакуумні ковпаки розміром до 500 мм - остаточне оброблення.

5.23. Інжектори водяні і парові - повне токарне оброблення.

5.24. Калібри конусні (пробки, втулки) для гребних валів - чистове розточування конуса за калібром з доводкою.

5.25. Калібри (пробки, кільця) з конусною різьбою, конусні (пробки, втулки) діаметром понад 100 мм - доводка, доводка різьби.

5.26. Клапани особливо складні високого тиску з великою кількістю переходів, з додержанням співвісності і чистоти оброблення за 10-м класом - повне токарне оброблення.

5.27. Колони гідравлічних пресів довжиною до 15 000 мм - повне токарне оброблення.

5.28. Корпуси виробів ДУІМ-ів - остаточне оброблення.

5.29. Корпуси герметичних рознімань високого тиску складні - повне токарне оброблення.

5.30. Корпуси з великою кількістю внутрішніх і зовнішніх переходів - оброблення за Н7 (2-м класом точності).

5.31. Корпуси редукторів - повне токарне оброблення.

5.32. Корпуси складних клапанів високого тиску з великою кількістю переходів з додержанням співвісності до 0,05 мм і чистотою оброблення за 8 класом - остаточне оброблення.

5.33. Корпуси - оброблення за шаблоном зовнішніх сфер з поліруванням до 8 класу чистоти та розточування за шаблоном внутрішньої сфери.

5.34. Куліси ковальсько-пресового устаткування - повне токарне оброблення.

5.35. Матриці, пуансони формувальних, вирубних, витяжних штампів, кувальні штампи і прес-форми складного профілю з поліруванням в розмір матриці для прес-форм - розточування сферичних гнізд за шаблоном.

5.36. Притири різьбові з трикутною, прямокутною і трапецеїдальною різьбою - повне токарне оброблення.

5.37. Пристрої складні - розточування на супорті верстата.

5.38. Ротори складних центрифуг - повне оброблення.

5.39. Ротори суцільноковані парових турбін - попереднє оброблення.

5.40. Сідла клапанів - оброблення радіусних поверхонь за шаблоном.

5.41. Стакани для герметичних рознімань особливо складні - повне токарне оброблення.

5.42. Труби дейдвудні - чистове оброблення.

5.43. Фрези черв'ячні, модульні, кутові та двокутові несиметричні діаметром понад 200 мм - остаточне нарізання різьби.

5.44. Циліндри гідропресів - розточування отворів.

5.45. Циліндри компресорів - повне токарне оброблення.

5.46. Черв'яки багатозахідні - остаточне нарізання різьби.

5.47. Шатуни - повне токарне оброблення.

5.48. Шестірні циліндричні, шківи гладкі і для клинопасових передач діаметром понад 1000 мм, конічні та черв'ячні діаметром понад 600 мм - повне токарне оброблення.

5.49. Шестірні циліндричні діаметром до 2000 мм, шківи гладкі - повне токарне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання.

5.50. Шпинделі токарних верстатів довжиною понад 1000 мм - повне токарне оброблення.

5.51. Штанги гребних валів регульованого кроку довжиною до 10 000 мм - чистове оброблення.