Інструкція для посади "Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника плавучого бурильного агрегату 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес буріння у морі;
      - причини аварій та методи їх запобігання та усунення;
      - будову і принцип роботи бурового обладнання та інструменту;
      - типи і розміри блоків, секцій, полотен основ морських бурових;
      - конструкції і призначення талевої системи, кронблока, гака і вертлюга;
      - види сталевих і прядив'яних тросів, канатів;
      - призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які встановлено на бурильному плавучому агрегаті.

1.4. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес буріння у морі під керівництвом бурильника вищої кваліфікації.

2.2. Установлює опори усіх типів, полотна, секції та їх кріплення.

2.3. Стежить за роботою насосного агрегату та керує ним.

2.4. Готує цементний розчин.

2.5. Заливає шурфи і палі.

2.6. Стежить за справністю використовуваного інструменту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник бурильника плавучого бурильного агрегату у морі 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.