Інструкція для посади "Токар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила підналагодження та перевірки на точність універсальних токарних верстатів;
      - правила керування великогабаритними верстатами, які обслуговує разом з токарем вищої кваліфікації;
      - будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову і умови застосування плазмотрона;
      - призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - геометрію і правила заточування різального інструменту, виготовленого з інструментальних сталей та з пластиною з твердих сплавів або з керамічною;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - основні властивості матеріалів, які обробляє.

1.4. Токар 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє на універсальних токарних верстатах деталі за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) та складні деталі за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності).

2.2. Обробляє деталі за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей або для виконання окремих операцій.

2.3. Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та довжиною до 200 мм.

2.4. Виконує токарні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої кваліфікації.

2.5. Нарізає зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем.

2.6. Нарізає різьби вихровими головками.

2.7. Керує токарно-центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище, що мають більше трьох супортів, під керівництвом токаря вищої кваліфікації.

2.8. Виконує необхідні розрахунки для одержання заданих конусних поверхонь.

2.9. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги.

2.10. Стропує та ув'язує вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування.

2.11. Виконує токарне оброблення заготовок із слюди та мікалексу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Башмаки гальмові - токарне оброблення після наплавлення.

5.2. Болти призонні гладкі та конусні - повне токарне оброблення Н9-Н11 (3 - 4 клас точності).

5.3. Болти, вилки, муфти, вушка талрепів, пробки, шпильки, гужони, штуцери з діаметром різьби понад 24 до 100 мм - повне токарне оброблення з нарізанням різьби.

5.4. Важелі, кронштейни, серги, тяги, шатуни - остаточне токарне оброблення.

5.5. Вали, осі і інші деталі - токарне оброблення за Н 11 (4 клас точності) з припуском на шліфування.

5.6. Вали довжиною понад 1500 мм (відношення довжини до діаметра понад 12) - обдирання.

5.7. Вали і осі з кількістю чистових шийок до п'яти - повне токарне оброблення.

5.8. Вали колінчасті для пресів, компресорів та двигунів - попереднє обточування шийок, підрізання торців шийок та обточування конуса.

5.9. Вали та осі довжиною до 1000 мм - свердління глибоких отворів та повне токарне оброблення.

5.10. Валики гладкі та ступінчасті довжиною до 1500 мм - повне токарне оброблення.

5.11. Увариші різьбопаяні - остаточне оброблення.

5.12. Взірці штабобульбового профілю понад N 14 - повне токарне оброблення.

5.13. Втулки-токарне оброблення внутрішніх поздовжніх та гвинтових змащувальних канавок.

5.14. Втулки гладкі та з буртиком з діаметром і довжиною понад 100 мм - повне токарне оброблення.

5.15. Втулки перехідні з конусом Морзе - повне токарне оброблення.

5.16. Гайки до КВ.М2, шпильки до КВ.М0, фланці до ? 100 мм - повне токарне оброблення.

5.17. Гайки і контргайки з діаметром різьби до 100 мм - повне токарне оброблення.

5.18. Гайки підвищеної точності з діаметром різьби КВ.М4 та вище - токарне оброблення під мітчик-протяжку.

5.19. Гайки супортні з довжиною нарізання до 50 мм - підрізання, свердління, розточування та нарізання різьби.

5.20. Гвинти супортні з довжиною нарізання до 500 мм - повне токарне оброблення.

5.21. Дена - остаточне токарне оброблення з лисками і фасками.

5.22. Деталі типу втулок, кілець з неметалевих матеріалів - токарне оброблення за Н9-Н11 (3 - 4 клас точності).

5.23. Диски, шайби з діаметром понад 200 мм - повне токарне оброблення.

5.24. Дифузори, перехідники, наконечники конусні, дена з діаметром понад 200 мм - повне токарне оброблення.

5.25. Заглушки для рознімань - повне токарне оброблення.

5.26. Заготовки клапанів кисневих приладів - обточування.

5.27. Зенкери та фрези зі вставними ножами - повне токарне оброблення.

5.28. Калібри (пробки, кільця) для трапецеїдальної та спеціальної різьби - токарне оброблення з припуском на шліфування.

5.29. Кільця діаметром понад 200 мм - повне токарне оброблення.

5.30. Кільця підкладні діаметром 150 мм і більше та товщиною стінки до 8 мм - токарне оброблення за 3-м класом точності.

5.31. Кільця прокладні сферичні - обточування за шаблоном, розточування.

5.32. Кільця змащувальні, приганяльні та притискні - остаточне оброблення.

5.33. Колеса та втулки електричних годинників та приладів часу - розточування отворів.

5.34. Коліна, четверники, хрестовини діаметром до 280 мм - повне токарне оброблення.

5.35. Корпуси вентилів - обточування, розточування з нарізанням різьби.

5.36. Корпуси і кришки клапанів середньої складності - повне токарне оброблення.

5.37. Корпуси клапанних колодок високого тиску - попереднє оброблення.

5.38. Корпуси цистерн і резервуарів - токарне оброблення під зварювання.

5.39. Кришки манжет з двох половин - остаточне оброблення.

5.40. Кришки, кільця з лабіринтовими канавками діаметром до 500 мм - повне токарне оброблення.

5.41. Маховики - повне токарне оброблення з обточуванням ободу по радіусу.

5.42. Невертачі - повне токарне оброблення.

5.43. Осі колісних пар рухомого складу - токарне оброблення з припуском на шліфування.

5.44. Патрони свердлильні - повне токарне оброблення.

5.45. Патрубки, трійники - повне токарне оброблення.

5.46. Плати для рознімань змінні - повне токарне оброблення.

5.47. Плашки - токарне оброблення з нарізанням різьби мітчиком.

5.48. Поршні - підрізання ден, обточування зовнішньої поверхні, розточування камер.

5.49. Пружини з дроту - навивання.

5.50. Пуансони вирубні і проколювальні - токарне оброблення під шліфування.

5.51. Різцетримачі, рейки зубчасті, ручки для калібрів з конусними отворами - повне токарне оброблення.

5.52. Ручки і рукоятки фігурні - повне токарне оброблення.

5.53. Сальники, сальникові гайки, стакани перебіркові з різьбою до М100, тарілки клапанів - повне токарне оброблення.

5.54. Свердла, мітчики, розгортки, горловини балонів - токарне оброблення.

5.55. Стрижні - токарне оброблення з нарізанням різьби.

5.56. Фланці, маховики діаметром понад 200 мм - повне токарне оброблення.

5.57. Фрези: кутові односторонні дискові, прорізні, шліцьові, галтельні, фасонні по дереву, шпонкові, кінцеві Карасьова - токарне оброблення з припуском під шліфування.

5.58. Футорки, трійники, ніпелі, косинці діаметром понад 50 мм - повне токарне оброблення.

5.59. Цанги затискні та подавальні до верстатів - токарне оброблення з припусками під шліфування.

5.60. Центри токарні - обточування під шліфування.

5.61. Шайби і прокладки приганяльні - токарне оброблення за ескізами.

5.62. Шестірні циліндричні, шківи циліндричні для клинопасових передач діаметром понад 200 до 500 мм, шестірні конічні і черв'ячні діаметром до 300 мм - повне токарне оброблення.

5.63. Штирі і гнізда контактні для рознімань - повне токарне оброблення.

5.64. Штифти конічні - остаточне токарне оброблення.

5.65. Штоки до парових молотів - попереднє токарне оброблення.