Інструкція для посади "Токар 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію і правила перевірки на точність токарних верстатів різних конструкцій;
      - способи установлення, кріплення і вивіряння особливо складних деталей і методи визначення послідовності оброблення;
      - будову, геометрію і правила термооброблення, заточування і доводки всіх видів нормального і спеціального різального інструменту;
      - способи досягнення установленої точності і чистоти оброблення;
      - вимоги до плазмово-механічного оброблення і умови застосування спеціальних пристроїв, які застосовуються при цьому методі;
      - основні принципи калібрування особливо складних профілів;
      - правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками і паспортом верстата;
      - розрахунки, які пов'язані з виконанням особливо складних і відповідальних токарних робіт.

1.4. Токар 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує токарне оброблення і доведення на універсальних токарних верстатах особливо складних експериментальних деталей і деталей, які дорого коштують, та інструменту за 1 - 5-м квалітетами (1 - 2-м класами точності) з великою кількістю переходів і установок, з важкодоступними для оброблення та вимірянь місцями, які вимагають під час установлення комбінованого кріплення та високоточного вивіряння в різних площинах.

2.2. Доводить і полірує за 5-м квалітетом (1-м класом точності) особливо складний спеціальний інструмент різної конфігурації з декількома сполученими поверхнями.

2.3. Нарізає відповідальні багато-західні різьби особливо складного профілю будь-якого модулю і кроку.

2.4. Виконує остаточне нарізання профілю черв'яків за 6 - 7-м ступенем точності.

2.5. Виконує токарне оброблення особливо складних великогабаритних, відповідальних деталей, вузлів та тонкостінних довгих деталей, схильних до деформації, на універсальних і унікальних токарних верстатах.

2.6. Виконує токарне оброблення нових і переточує відпрацьовані прокатні валки з калібруванням особливо складних профілів, в тому числі виконує указані роботи з оброблення деталей і інструменту з важкооброблюваних, високолегованих жароміцних матеріалів методом суміщеного плазмово-механічного оброблення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали гідравлічних турбін - повне чистове оброблення валу і сорочок з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.2. Вали гребні (з відношенням довжини до діаметра понад 30) - повне токарне оброблення.

5.3. Вали парових турбін високого і низького тиску - чистове оброблення під шліфування і нарізання різьби або приточування конусу за муфтами.

5.4. Вали парових турбін високого і низького тиску - чистове оброблення під шліфування та нарізання різьби або приточування конусів за муфтами з застосуванням плазмового підігрівання.

5.5. Вали розгінні - нарізання восьмизахідних різьб з кроком, який прогресивно наростає.

5.6. Вали розподільні дизелів довжиною понад 6000 мм - остаточне оброблення.

5.7. Валки блюмінга, слябінга і чистових клітей прокатних і дротяних станів - повне токарне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.8. Валки калібрувального стану - повне токарне оброблення.

5.9. Валки передчистових клітей для прокатування рейок і фасонних профілів - повне токарне оброблення.

5.10. Валки універсальних клітей для прокатування полегшених профілів - повне токарне оброблення.

5.11. Валки чистових клітей з відкритими калібрами і передчистових клітей з закритими калібрами - повне токарне оброблення.

5.12. Втулки деидвудні - розточування борштангою на судні.

5.13. Гвинти з радіусною спіраллю під кульки - остаточна доводка спіралі двох сполучних деталей.

5.14. Гвинти ходові з довжиною нарізання понад 7000 мм - повне токарне оброблення з нарізанням різьби.

5.15. Головки магнієві багатоканальні - доводка основи.

5.16. Головки розточувальні з багатозахідною різьбою - повне токарне оброблення.

5.17. Деталі та вузли особливо складні до хімічних насосів і установок великих розмірів із спеціальних неметалевих матеріалів та кислотних сплавів - повне токарне оброблення.

5.18. Диски підковпачкового пристрою, каруселі випарника, вакуумні ковпаки розміром понад 500 мм - повне токарне оброблення.

5.19. Калібри різьбові з багатозахідною трапецеїдальною різьбою - повне токарне оброблення.

5.20. Ковпаки складної конфігурації - повне токарне оброблення.

5.21. Колони гідравлічних пресів довжиною понад 150 000 мм - повне токарне оброблення.

5.22. Маточини гребних гвинтів діаметром понад 5000 мм - остаточне оброблення.

5.23. Прес-форми багатомісні особливо складної конфігурації - повне токарне оброблення з поліруванням.

5.24. Шестірні циліндричні діаметром понад 2000 мм, шківи гладкі - повне токарне оброблення з застосуванням плазмового підігрівання.

5.25. Штанги гребних валів регульованого кроку довжиною понад 10 000 мм - чистове оброблення.