Інструкція для посади "Токар 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Токар 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів;
      - найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв;
      - будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - призначення і правила застосування нормального і спеціального різального інструменту;
      - кути, правила заточування і установлення різців і свердел;
      - основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення), призначення та властивості охолоджувальних та мастильних рідин.

1.4. Токар 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Токар 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Токар 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Токар 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує токарне оброблення деталей за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) на універсальних токарних верстатах з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв та за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) на спеціалізованих, налагоджених для оброблення визначених простих та середньої складності деталей або виконання окремих операцій.

2.2. Нарізає зовнішню і внутрішню трикутну та прямокутну різьбу мітчиком або плашкою.

2.3. Керує токарно-центровими верстатами з висотою центрів до 2000 мм, що мають до трьох супортів, допомагає під час установлення та знімання деталей, під час промірів під керівництвом токаря вищої кваліфікації.

2.4. Прибирає стружку.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Токар 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Токар 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Токар 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Токар 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Токар 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Токар 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Токар 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Токар 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Токар 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Токар 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Токар 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Токар 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Токар 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Токар 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Токар 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Токар 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балони і фітинги - токарне оброблення.

5.2. Болти відкидні, тримачі - повне токарне оброблення.

5.3. Болти і гайки - нарізання різьби плашкою і мітчиком.

5.4. Вали довжиною до 1500 мм (відношення довжини до діаметра до 12) - обдирання.

5.5. Взірці таврові штабобульбового профілю N 9 - 14 - повне токарне оброблення.

5.6. Вироби паперові литі - токарне оброблення.

5.7. Втулки гладкі та з буртиком діаметром та довжиною до 100 мм - токарне оброблення.

5.8. Гвинти з діаметром різьби до 24 мм - токарне оброблення з нарізанням різьби плашкою і мітчиком.

5.9. Деталі типу втулок, кругів з неметалевих матеріалів - токарне оброблення за Н12-Н14.

5.10. Диски, шайби з діаметром до 200 мм - повне токарне оброблення.

5.11. Заглушки гумометалеві з діаметром до 200 мм - токарне оброблення (в складанні).

5.12. Заготовки голково-платинових виробів - відрізання по довжині.

5.13. Заготовки - відрізання та центрування.

5.14. Кільця з діаметром до 200 мм - повне токарне оброблення.

5.15. Ключі торцеві зовнішні і внутрішні - повне токарне оброблення.

5.16. Коловороти і клупи - повне токарне оброблення.

5.17. Кришки прості з діаметром до 200 мм - повне токарне оброблення.

5.18. Ливники пресованих деталей - відрізання.

5.19. Мітчики, розгортки, свердла - підрізання торця та обточування шийок під зварювання.

5.20. Наконечники перехідні нескладної форми - повне токарне оброблення.

5.21. Отвори глибиною до 20 діаметрів свердла - свердління.

5.22. Привариші, навариші, увариші з діаметром до 200 мм - повне токарне оброблення.

5.23. Пробки, шпильки - повне токарне оброблення.

5.24. Стакани, півстакани з діаметром різьби до 24 мм, довжиною до 200 мм - повне токарне оброблення.

5.25. Труби та патрубки з діаметром до 200 мм - підрізання торця, обточування фасок (оброблення без люнета).

5.26. Фланці, маховики, шківи гладкі і для клинопасових передач, шестірні циліндричні з діаметром до 200 мм - токарне оброблення.

5.27. Футорки, штуцери, косинці, трійники, ніпелі з діаметром до 50 мм - повне токарне оброблення.

5.28. Шланги і рукава повітряні гальмові - обдирання верхнього шару гуми.

5.29. Штифти циліндричні - токарне оброблення з припуском на шліфування.