Інструкція для посади "Лудильник гарячим способом 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лудильник гарячим способом 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лудильника гарячим способом 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову лудильних агрегатів;
      - основні способи лудіння;
      - процес лудіння на безперервних агрегатах гарячого лудіння;
      - хімічний склад та властивості електролітів і розчинів;
      - способи приготування розчинів для лудильних ванн та їх рецептуру;
      - призначення і будову спеціальних пристроїв, які застосовує під час лудіння, та контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Лудильник гарячим способом 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лудильник гарячим способом 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лудильник гарячим способом 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лудильник гарячим способом 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес лудіння натиранням та в ваннах виробів і деталей середньої складності з попереднім нагріванням в горнах газовими пальниками та бензиновими лампами.

2.2. Виконує двостороннє лудіння натиранням листів з кольорових і чорних металів.

2.3. Готує содовий розчин визначеної концентрації під час лудіння жерсті на лудильних агрегатах.

2.4. Перевіряє якість підготовки жерсті, яка йде на лудіння.

2.5. Стежить за пересуванням листів від живильника у флюсову машину або в ванни електролітичного травлення, за роботою чистильної машини та за обробленням лудженого листа.

2.6. Завантажує чистильну машину висівками та настроює її.

2.7. Визначає за допомогою вимірювальних приладів температуру нагрівання виробів і температуру ванн з розплавленими речовинами.

2.8. Визначає якість лудженої поверхні зовнішнім оглядом, механічним способом та за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Намотує штаби жерсті в рулони з паралельним підмотуванням паперу між витками та вирізає дефекти на лудженій жерсті.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лудильник гарячим способом 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лудильник гарячим способом 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лудильник гарячим способом 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лудильник гарячим способом 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лудильник гарячим способом 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лудильник гарячим способом 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лудильник гарячим способом 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лудильник гарячим способом 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балони армовані - лудіння.

5.2. Вироби з чавуну, м'ясорубки, столовий посуд, самовари - лудіння.

5.3. Змійовики різного перерізу і діаметра - лудіння зовнішньої поверхні.

5.4. Котли для варіння їжі - лудіння.

5.5. Обичайки з заліза та міді - лудіння.

5.6. Підшипники діаметром до 400 мм, втулки діаметром до 500 мм - лудіння та заливання бабітом.

5.7. Трійники, хрестовини, коліна труб з міді та заліза - лудіння двостороннє.