Інструкція для посади "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дистанційного пульта керування 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва, яке обслуговується;
      - будову та конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики і устаткування;
      - методику розрахунків сировини і виходу продукту;
      - правила обслуговування автоматичних пристроїв, схему контролю автоматики та блокування процесу;
      - технологічний режим та правила регулювання процесу.

1.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес з дистанційного пульта керування в хімічних виробництвах з автоматичним регулюванням робота устаткування, яке обслуговується, а у разі потреби - безпосередньо на місцях установлення технологічного устаткування.

2.2. Контролює та регулює витрати основної сировини, допоміжних матеріалів, електроенергії, температури, тиску та інших показників процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

2.3. Розраховує і веде облік витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виходу готової продукції за всіма стадіями виробництва.

2.4. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування та порушення технологічного процесу за пневмоелектричним сигнальним пристроєм.

2.5. Координує та забезпечує безперебійну роботу всіх автоматичних пристроїв дистанційного пульта керування технологічним процесом.

2.6. Передає необхідні відомості диспетчеру підприємства.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення технологічного процесу у виробництвах аміаку, метанолу, ціанурової кислоти, аміачної селітри, карбаміду, капролактаму, слабкої азотної кислоти, диметилтерефталату, нітрофоски, етилбензолу.

5.2. Ведення технологічного процесу отримання сірчистого газу заданих концентрацій та кількості або всіх стадій перероблення його (мокрого очищення, сушіння, окислення та абсорбції) у виробництві сірчаної кислоти.

5.3. Ведення всіх стадій технологічного процесу у виробництві фосфорної кислоти екстракційним методом, концентрованих та складних добрив і кормових фосфатів.

5.4. Ведення всіх стадій безперервного технологічного процесу виробництва органічних напівпродуктів (фталевого ангідриду, антрахінону, диізоціанатів тощо).

5.5. Ведення технологічних процесів (елекгросублімації, конденсації тощо) у виробництві жовтого фосфору.

5.6. Ведення технологічного процесу у виробництвах хлору та соди каустичної, флотореагентів, гіпохлориту кальцію, етилацетату.

5.7. Ведення технологічного процесу у виробництвах комбінованих протруйників насінь, вінілхлориду, чотирьохлористого вуглецю, перехлоретилену, тетрахлоретану, трихлоретилену, хлорпренового каучуку і латексів, дихлорбутену, дихлорбутадієну, хлоропрену, хлоретилу, хлорметилу, дихлоретану, полівінілхлориду, перекису водню, металевого натрію, регенеративних речовин, епіхлоргідрину, гліцерину, рідкого хлору, етилової рідини, монокристалів і солей для них.

5.8. Ведення технологічного процесу у виробництві ацетилену і етилену з нафти, ацетилену з карбіду кальцію на великих установках, у виробництві карбіду кальцію (на карбідних печах).

5.9. Ведення технологічного процесу у виробництві пергідролю електрохімічним методом, тетраетилсвинцю (синтез), фреонів 11-12, кремній органічних мономерів (прямим синтезом) та виробництва тонкого органічного синтезу.

5.10. Ведення всіх стадій безперервного технологічного процесу отримання прядильного розчину, підготування його до формування, формування та оброблення волокна, регенерація роданистого натрію у виробництві волокна "ітрон" з одночасним керівництвом та координацією робіт свого цеху з іншими цехами підприємства.

5.11. Ведення процесу стадії хлорування у виробництві перхлорвінілової смоли дихлоретановим способом.

5.12. Ведення процесу регенерації відроблених розчинів, які вміщують ізобутиловий спирт, диметилацетаміди, хлористий літій.

5.13. Ведення безперервного процесу отримання нітрилу акрилової кислоти, ацетонціангідрину, метила акрилової кислоти (окислення, рекгифіцакії, синтезу тощо) з одночасним керівництвом та координацією робіт свого цеху з іншими цехами підприємства.

5.14. Ведення безперервного технологічного процесу пІролізу, газорозділення, полімеризації, отримання гранульованого поліетилену у виробництві поліетилену високого тиску (до 2500 кгс/кв.см) з одночасним керівництвом та координацією робіт свого цеху з іншими цехами підприємства.

5.15. Ведення технологічного процесу у виробництві дивінілу.

5.16. Ведення безперервного технологічного процесу збагачення сірчаного концентрату, виплавки і помелу сірки з одночасною координацією робіт своєї дільниці, свого цеху, виробництва з іншими цехами підприємства.