Інструкція для посади "Педагог соціальний вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Педагог соціальний вищої категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією педагога соціального - не менше 8 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - Конвенцію про права дитини;
      - основи законодавства України про соціальний захист;
      - нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;
      - державні стандарти освіти, програмно-методичні документи;
      - основи трудового законодавства;
      - знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота";
      - основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методики виховання, вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію, етику, естетику, основи права, екології, культурно-освітні дисципліни;
      - цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї;
      - сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка;
      - функції, права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;
      - культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота;
      - державну мову.

1.4. Педагог соціальний вищої категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Педагог соціальний вищої категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Педагог соціальний вищої категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Педагог соціальний вищої категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає, узагальнює та запроваджує в роботу нові методики із соціальної реабілітації дітей.

2.2. Веде статистичну та іншу документацію щодо дітей, які потребують соціальної реабілітації: особові справи підопічних, листування з органами виконавчої влади, суб'єктами профілактично-виховної та лікувальної реабілітації, батьками.

2.3. Складає плани виховної та реабілітаційної роботи.

2.4. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об'єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків яру особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі.

2.5. Проводить соціальне необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах.

2.6. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів.

2.7. Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

2.8. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.

2.9. Впливає на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, угрупованням соціального ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування.

2.10. Стверджує настановами і особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

2.11. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних, цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.12. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.13. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.14. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж.

2.15. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.16. Ефективно застосовує професійні знання в практичній діяльності.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Педагог соціальний вищої категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Педагог соціальний вищої категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Педагог соціальний вищої категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Педагог соціальний вищої категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Педагог соціальний вищої категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Педагог соціальний вищої категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Педагог соціальний вищої категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Педагог соціальний вищої категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Педагог соціальний вищої категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Педагог соціальний вищої категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Педагог соціальний вищої категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Педагог соціальний вищої категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Педагог соціальний вищої категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Педагог соціальний вищої категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Педагог соціальний вищої категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Педагог соціальний вищої категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.