Інструкція для посади "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову сільськогосподарських машин, устаткування, комбайнів і тракторів, які обслуговує;
      - правила виконання регулювання сільськогосподарських машин і устаткування;
      - способи усунення дефектів під час ремонту, складання і випробування вузлів і агрегатів;
      - будову електроприладів і електроустаткування сільськогосподарських машин, устаткування комбайнів і тракторів;
      - систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - способи налагодження балансувальних верстатів;
      - будову, призначення та правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - конструкцію універсальних і стаціонарних пристроїв.

1.4. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, складає, регулює і випробовує на стендах складні агрегати і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів.

2.2. Ремонтує, виконує технічне обслуговування, налагодження і регулювання середньої складності машин і устаткування тваринницьких ферм і комплексів.

2.3. Виявляє і усуває дефекти в процесі ремонту, складання і випробування агрегатів та вузлів.

2.4. Складає трактори на гусеничному ходу, складні сільськогосподарські машини і комбайни, а також агрегати електроустаткування, прилади і здає відповідно до технічних умов.

2.5. Виконує слюсарне оброблення і підганяє вузли і деталі за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності).

2.6. Виконує статичне і динамічне балансування деталей простої і середньої складності конфігурації на балансувальних верстатах.

2.7. Оформляє дефектні відомості на ремонт.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати молотильні зернозбиральних комбайнів - перевірка якості збирання і регулювання.

5.2. Апарати снопов'язальні льонозбиральних комбайнів - ремонт, установлення і регулювання.

5.3. Вали колінчасті половонабивальних, соломонабивальних, соломотрясних машин, вали ексцентрикові, диски зчеплення - балансування.

5.4. Втулки шатунів - підганяння за поршневими пальцями.

5.5. Гідросистеми комбайнів, тракторів та сільськогосподарських машин - ремонт.

5.6. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю до 73,6 кВт (100 к.с.) - ремонт, повне складання, регулювання та випробування вузлів і механізмів, усунення дефектів газорозподілення, шатунно-поршневої групи та інших вузлів двигунів.

5.7. Живильники - регулювання зазорів між ротором, ущільнювачами і ножами.

5.8. Кільця поршневі - підганяння по поршнях.

5.9. Керування кермове, редуктори, задній міст, коробки передач, фрикціони - ремонт, складання і регулювання.

5.10. Клапани - регулювання зазорів.

5.11. Конвеєри скребкові - ремонт.

5.12. Коробки передач тракторів і зернозбиральних комбайнів - ремонт, регулювання, випробування на стенді.

5.13. Механізми газорозподілення - складання.

5.14. Механізми планетарні повороту тракторів - складання та регулювання.

5.15. Підшипники корінні і шатунні - шабрування.

5.16. Подрібнювачі коренебульбоплодів - регулювання і ремонт.

5.17. Роздавальники кормів - ремонт, регулювання та налагодження.

5.18. Стенди обкатно-гальмівні - ремонт, складання і регулювання.

5.19. Шнеки і елеватори зернових комбайнів - ремонт і регулювання.