Інструкція для посади "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову сільськогосподарських машин, устаткування, комбайнів і тракторів, які обслуговує;
      - призначення та взаємодію їх основних вузлів і деталей;
      - технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання машин і устаткування;
      - методи виявлення і способи усунення дефектів в роботі машин та окремих агрегатів;
      - технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів і механізмів після ремонту;
      - основні властивості матеріалів, які обробляє;
      - будову універсальних, складних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - допуски і посадки;
      - квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - електротехнічні матеріали і правила зрощування, спаювання і ізолювання проводів.

1.4. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, складає і регулює вузли та агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів з заміною окремих частин і деталей.

2.2. Складає прості і середньої складності сільськогосподарські машини, комбайни і трактори на колісному ходу і здає відповідно до технічних умов.

2.3. Ремонтує, виконує технічне обслуговування, налагоджує і регулює прості машини та устаткування тваринницьких ферм і комплексів.

2.4. Розбирає агрегати електроустаткування і приладів.

2.5. Виконує слюсарне оброблення та підганяє вузли та деталі за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класами точності).

2.6. З'єднує та паяє проводи, виготовляє їх і заміняє пошкоджені ділянки.

2.7. Бере участь в ремонті складних і особливо складних машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати висівні сівалок - установлення і регулювання.

5.2. Апарати доїльні - ремонт і регулювання.

5.3. Барабани молотильні та різальні комбайнів - ремонт і установлення.

5.4. Бітери приймальні та відбійні, вентилятори зернозбиральних комбайнів - знімання, ремонт і установлення.

5.5. Бункери зберігання зі шнеком - регулювання роботи датчика рівня горна.

5.6. Вали карданні, варіатори, муфти - ремонт, установлення і регулювання.

5.7. Вентилятори, насоси водяні і масляні, фільтри двигунів - ремонт і складання.

5.8. Гичковидалячі картоплезбиральних комбайнів - ремонт і установлення.

5.9. Двигуни, коробки передач, мости задні - розбирання.

5.10. Замки запалювання - ремонт, складання, регулювання.

5.11. Камери похилі зернозбиральних комбайнів - ремонт і установлення.

5.12. Керування кермове - заміна, установлення.

5.13. Клапани - притирання.

5.14. Колеса ведучі і ведені, гусениці і ланцюги, ролики підтримувальні та опорні, тяги кермові, колодки гальмівні і стрічки - ремонт і складання.

5.15. Конвеєри і грохоти комбайнів - ремонт і установлення.

5.16. Мости передні, бортові передачі, механізми підіймання та відвалу, рейки виносу відвалу, балансири, гальма - ремонт, складання і установлення.

5.17. Редуктори картоплезбиральних комбайнів - ремонт і установлення.

5.18. Сепаратори молочні - ремонт і регулювання.

5.19. Сошники дискові сівалок - ремонт і установлення.

5.20. Трубопроводи - ремонт та усунення несправностей.