Інструкція для посади "Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову потужних тракторів та складних дорожньо-будівельних машин, які ремонтує;
      - технічні умови на ремонт, складання, випробування та регулювання складних та відповідальних агрегатів і електроустаткування;
      - особливо складні електричні та монтажні схеми;
      - причини зношення сполучених деталей, способи їх виявлення та усунення, будову випробувальних стендів.

1.4. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, складає, регулює та випробовує на стендах та на шасі особливо складні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і потужних тракторів.

2.2. Визначає на слух та усуває несправності в роботі двигуна внутрішнього згоряння та в роботі особливо складних вузлів та механізмів дорожньо-будівельних машин і тракторів.

2.3. Перевіряє та випробовує електроустаткування з застосуванням спеціальної апаратури та приладів.

2.4. Виконує складне слюсарне оброблення деталей за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності).

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали колінчасті з маховиками - балансування.

5.2. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 73,6 кВт (100 к.с.) - капітальний ремонт, повне складання, регулювання та випробування.

5.3. Екскаватори з ковшом місткістю понад 15 м - регулювання пневматичного та гідравлічного приводу керування механізмів екскаватора, випробування головної лебідки, регулювання відкривання днища ковша.

5.4. Крани автомобільні та самохідні на пневмоколісному ходу - підготовка до випробування після капітального ремонту та випробування.