Інструкція для посади "Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та призначення дизельних та спеціальних вантажних автомобілів і автобусів;
      - електричні та монтажні схеми автомобілів;
      - технічні умови на складання, ремонт та регулювання агрегатів, вузлів і приладів;
      - методи виявлення та способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання та випробування агрегатів, вузлів та приладів;
      - правила та режими випробувань, технічні умови на випробування і здавання агрегатів та вузлів;
      - призначення і правила застосування складних випробувальних установок;
      - будову, призначення та правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв: періодичність та обсяги технічного обслуговування електроустаткування і основних вузлів та агрегатів автомобілів;
      - систему допусків та посадок, квалітетів (класів точності) і параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення).

1.4. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує та складає дизельні та спеціальні вантажні автомобілі та автобуси довжиною понад 9,5 м.

2.2. Розбирає, ремонтує, складає складні агрегати, вузли та прилади і заміняє їх під час технічного обслуговування.

2.3. Обкатує автомобілі та автобуси всіх типів на стенді.

2.4. Виявляє і усуває дефекти, несправності в процесі регулювання та випробування агрегатів, вузлів та приладів.

2.5. Розбраковує деталі після розбирання та миття.

2.6. Виконує слюсарне оброблення деталей за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з застосуванням універсальних пристроїв.

2.7. Виконує статичне та динамічне балансування відповідальних деталей та вузлів складної конфігурації.

2.8. Складає дефектні відомості.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки циліндрів двигунів - ремонт та складання з кривошипно-шатунними механізмами.

5.2. Вали розподільні - установлення в блок.

5.3. Гальма гідравлічні та пневматичні - розбирання.

5.4. Генератори, стартери, спідометри - розбирання.

5.5. Гідропідіймальники самоскидного механізму - випробування.

5.6. Гідротрансформатори - огляд та розбирання.

5.7. Головки блоку циліндрів дизельного двигуна - складання, ремонт, випробування на герметичність, установлення та кріплення.

5.8. Двигуни всіх типів - ремонт, складання.

5.9. Електропроводи автомобілів - установлення за схемою.

5.10. Керування кермове - ремонт, складання, регулювання.

5.11. Киснеміри магнітні - монтаж та налагодження.

5.12. Колеса передні - регулювання кута збіжності.

5.13. Колодки гальмівні барабанів, амортизатори, диференціали - ремонт та складання.

5.14. Компресори, крани гальмові - розбирання, ремонт, складання, випробування.

5.15. Коробки передач автоматичні - розбирання.

5.16. Коробки передач механічні - складання, випробування на стенді.

5.17. Кузови автомобілів самоскидів, механізми самоскидні - установлення, регулювання підіймання та опускання.

5.18. Мости передні та задні зчеплення, вали карданні - ремонт, складання та регулювання.

5.19. Осі передні - перевірка і правка під пресом в холодному стані.

5.20. Підшипники корінні - заміна вкладишів, шабрування, регулювання.

5.21. Поршні - підбирання по циліндрах, складання з шатунами, заміна поршневих кілець.

5.22. Прилади та агрегати електроустаткування складні - перевірка та регулювання під час технічного обслуговування.

5.23. Редуктори, диференціали - ремонт, складання, випробування та установлення в картер заднього моста.

5.24. Реле-регулятори, розподільники запалювання-ремонт, складання, установлення, регулювання.

5.25. Сальник колінчастих валів, маточини зчеплення, пальці кульові кермових тяг, поворотні кулачки - заміна.

5.26. Шатуни в складі з поршнями - перевірка на приладі.

5.27. Шатуни - заміна втулок в верхній голівці шатуна з підганянням за поршневим пальцем; остаточне приганяння за шийками колінчастого валу за виском в чотирьох положеннях.