Інструкція для посади "Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову дорожньо-будівельних машин та тракторів, які ремонтує;
      - будову двигунів внутрішнього згоряння різних типів та призначень;
      - методи регулювання окремих агрегатів та вузлів машин;
      - методику та режими випробувань агрегатів дорожньо-будівельних машин та тракторів;
      - способи усунення дефектів в процесі ремонту, складання та випробування вузлів та агрегатів;
      - електроприлади і електроустаткування дорожньо-будівельних машин і тракторів;
      - систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - будову, призначення та правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв.

1.4. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, складає, виконує стендові випробування та регулює, складні агрегати та вузли дорожньо-будівельних машин і тракторів.

2.2. Виявляє та усуває дефекти в процесі ремонту, складає та випробовує агрегати, вузли машин та тракторів.

2.3. Виконує слюсарне оброблення вузлів та деталей за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з застосуванням універсальних пристроїв та спеціального інструменту.

2.4. Виконує загальне складання складних дорожньо-будівельних машин, тракторів на гусеничному ходу, агрегатів електроустаткування та приладів.

2.5. Виконує складні монтажні роботи з застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автогрейдери та автокрани - ремонт та складання муфт зчеплення мультиплікаторів, кермових механізмів, механізмів підйому та повороту стріли.

5.2. Бульдозери, грейдери, скрепери (самохідні) - випробування підіймальних механізмів та усунення дефектів в їх роботі.

5.3. Втулки шатунів - підганяння за поршневими пальцями.

5.4. Гідроприводи дорожньо-будівельних машин - ремонт, складання, випробування на стенді.

5.5. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю до 73,6 кВт (100 к.с.) - ремонт, повне складання, регулювання вузлів та механізмів, усунення дефектів газорозподілення, шатунно-поршневої групи та інших вузлів двигуна.

5.6. Екскаватори з ковшом місткістю до 15 куб.м регулювання пневматичного або гідравлічного приводу керування механізмів екскаватора, випробування головної лебідки, заміна папірного барабану, регулювання відкривання днища ковша.

5.7. Керування кермове, редуктори, задній міст, коробка передач, фрикціони - ремонт, складання та регулювання.

5.8. Кільця поршневі - підганяння до поршнів.

5.9. Клапани - регулювання зазорів.

5.10. Коробки передач тракторів - випробування на стенді.

5.11. Механізми газорозподілення - складання.

5.12. Механізми планетарні повороту тракторів - складання та регулювання.

5.13. Підшипники корінні та шатунні - шабрування.