Інструкція для посади "Слюсар-електромонтажник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електромонтажник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки в обсязі роботи, яку виконує;
      - будову і принцип дії нескладних електричних машин потужністю до 50 кВт, приладів, пускової апаратури та технічні умови на їх монтаж;
      - заходи роботи пневматичними та електричними дрилями та на свердлильних верстатах;
      - призначення матеріалів, які застосовує в роботі;
      - припої і флюси, які застосовує в роботі, і правила паяння;
      - способи прокладання проводів в газових трубах, на роликах і тросових підвісках;
      - правила вмикання електричних машин;
      - слюсарні і контрольно-вимірювальні інструменти, пристрої і апаратуру, які застосовує під час складання і монтажу.

1.4. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає прості вузли і апарати із застосуванням універсальних пристроїв і інструментів.

2.2. Монтує і встановлює електричні машини змінного і постійного струму потужністю до 50 кВт та зварювальні апарати потужністю до 30 кВт.

2.3. Випробовує машини і апаратуру, які монтує, після установлення.

2.4. Складає і монтує середньої складності вузли і апаратуру із застосуванням спеціальних пристроїв і шаблонів.

2.5. Виготовляє деталі, складає, випробовує і установлює прості електроконструкції низьковольтної апаратури, а також електроприлади та пускорегулювальну апаратуру.

2.6. Монтує та паяє наконечники провідників.

2.7. Фарбує провідники в установлені кольори.

2.8. Складає і установлює освітлювальні щитки до восьми груп з'єднувальних муфт; трійників і коробок.

2.9. Складає проводи простих схем.

2.10. Заготовляє панелі, установлює комунікаційну апаратуру та монтує станції живлення.

2.11. Прокладає світлові, силові та сигналізаційні мережі.

2.12. Пробиває гнізда в цегляних і бетонних стінках шлямбуром та пневматичним інструментом.

2.13. Свердлить, розгортає отвори, нарізає різьбу вручну і на верстатах.

2.14. Лудить кінці кабелю.

2.15. Складає, установлює та випробовує найбільш складні вироби та електромашини під керівництвом слюсаря-електромонтажника вищої кваліфікації.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електромонтажник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амперметри, вольтметри, електролічильники - вмикання в мережу.

5.2. Вимикачі освітлювальної мережі - установлення.

5.3. Гнізда штепсельні - складання на панелі і установлення.

5.4. Гума ущільнювальна - наклеювання на розподільні щити.

5.5. Деталі пускорегулювальної апаратури - виготовлення.

5.6. Дошки ізоляційні під силові та освітлювальні щитки - виготовлення.

5.7. Запобіжники, перехідні коробки, рубильники - складання і установлення.

5.8. Котушки електромагнітні для приладів різних типів і систем - намотування і установлення на місце.

5.9. Колектори динамомашин і моторів - чищення при складанні.

5.10. Лампи настільні - складання.

5.11. Люстри з перемикачем - установлення.

5.12. Освітлювальна мережа - розмічання під проводку.

5.13. Панелі ізоляційні - установлення.

5.14. Панелі контакторні прості - виготовлення.

5.15. Пелюстки контактні - клепання.

5.16. Перемикачі і реостати - установлення на місце і вмикання в загальну схему.

5.17. Плати клемні - комплектування і установлення.

5.18. Реле прості постійного і змінного струму - повне складання і регулювання.

5.19. Рубильники триполюсні - складання та підганяння вмикання.

5.20. Термопари контактні - складання.

5.21. Трубки мікрофонні, реле двоконтактні телефонні, апарати телефонні, дзвінки поляризовані, ящики селекторні диспетчерського зв'язку, педалі механічні рейкові, замки контрольні стрілочні системи Мелентьєва, блискавковідводи, повторювачі семафорні, замикачі стрілочні шарнірні - комплектування і складання.

5.22. Шпильки контактні, ізолятори, сигнальні лампи, перемикачі, тумблери - установлення.

5.23. Шунти - установлення.

5.24. Щіткотримачі - складання.