Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, будову та взаємодію вузлів і груп особливо складних електромашин, електроапаратів і електроприладів;
      - способи складання особливо складних вузлів електромашин, електроапаратів і електроприладів;
      - особливо складні електромонтажні схеми з'єднань деталей і вузлів;
      - технічні умови на складання та випробування відремонтованих вузлів.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує, складає особливо складні деталі та вузли електромашин, електроапаратів, електроприладів і приладів в умовах всіх типів посадок.

2.2. Виготовляє особливо складні монтажні схеми.

2.3. Регулює та випробовує складені вузли електромашин, електроапаратів та електроприладів.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вмикачі повітряні однополюсні та швидкодіючі - знімання, ремонт, установлення.

5.2. Випрямлячі селенові - випробування.

5.3. Запобіжники фарфорові електровозів - перезарядження.

5.4. Електродвигуни, генератори тягові, допоміжні електричні машини, електровимірювальні прилади, групові перемикачі та їх приводи, стартери, контролери, перетворювачі живлення радіоапаратури, контактори і реле всіх типів - розбирання, ремонт; складання, перевірка правильності з'єднань електричних кол.

5.5. Електроустаткування при дизелях з електричним запуском вагонів, рефрижераторів поїздів (секцій) і поїздів з централізованим електрозабезпеченням - знімання, розбирання, ремонт, складання, установлення.

5.6. Каретки та шарнірні з'єднання струмоприймачів - ремонт, складання.

5.7. Кола керування в трамвайних вагонах і тролейбусах - установлення на вал.

5.8. Контролери дистанційні температур вагонів - розбирання, ремонт, складання.

5.9. Мотор-вентиляційні установки всіх систем, умформери, електронагрівальні і розподільні пристрої вагонів, генератори перетворювачів струму систем люмінесцентного освітлення та перетворювачів для гоління, пристрої контролю температури нагрівання букс (термодатчики), електроагрегати системи опалення, електродвигуни установок кондиціонування повітря, приладів автоматики, електродвигуни холодильних установок вагонів всіх типів - розбирання, ремонт, складання.

5.10. Муфти (пакети) з'єднань валів генераторів та інших електричних машин, рукоятки пильності - перевірка, регулювання взаємодії.

5.11. Підшипники електричних машин всіх типів - запресування.

5.12. Підшипники тягових електродвигунів (підшипники кочення) - повна ревізія.

5.13. Приводи карданно-редукторні вагонів - знімання, ремонт, випробування, установлення.

5.14. Турбогенератори, відцентрові регулятори турбогенераторів паровозів - розбирання, ремонт, складання.

5.15. Швидкостеміри, лічильники, регулятори напруги електронні, електронні реле прискорення, панелі кремнієвих випрямлячів, захисту - огляд, перевірка електричних параметрів, ремонт.