Інструкція для посади "Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи вузлів і агрегатів, які ремонтує;
      - будову універсальних та спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - механічні властивості металів, які обробляє;
      - призначення термічного оброблення та його вплив на зміну властивостей металів;
      - види заклепочних та зварних з'єднань та умови їх міцності;
      - склад тугоплавких та легкоплавких припоїв;
      - допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - основи електротехніки в межах роботи, яку виконує.

1.4. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує, складає та регулює вузли та агрегати середньої складності з заміною окремих деталей.

2.2. Виконує слюсарне оброблення та приганяння деталей за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класами точності) з застосуванням універсальних пристроїв.

2.3. Паяє деталі різними припоями.

2.4. Визначає та усуває несправності під час обслуговування перевантажувальних машин.

2.5. Ремонтує та виготовляє металоконструкції (огорожі, трапи тощо) разом з електрозварником та газозварником.

2.6. Ремонтує та зварює складні вузли і агрегати під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авто- та електронавантажувачі - розбирання та складання задніх та передніх мостів, вантажопідйомників, коробок передач, кермових пристроїв, муфт зчеплення, редукторів, гідроциліндрів.

5.2. Грейфери - заміна окремих блоків.

5.3. Двигуни внутрішнього згоряння - розбирання, ремонт та складання вентиляторів і заміна сальників, колінчастих валів і водяних насосів; заміна фільтрів; знімання, ремонт, установлення головок та циліндрів.

5.4. Конвеєри стрічкові, скребкові, пластинчасті, норії та живильники - розбирання та складання роликів з заміною підшипників, заміна стрічок, ковшів, скребків та ланцюгів.

5.5. Крани портальні, мостокабельні, гусеничні, залізничні, плавучі, автомобільні, пневмоколісні, мостові перевантажувачі - розбирання та складання редукторів, заміна блоків, заміна поршневих кілець компресорів; розбирання та складання пневмо- та гідроприводів, розбирання гальм з частковою заміною спрацьованих пальців в шарнірах.

5.6. Машини парові - розбирання та складання гідростатичних маслянок, підтягування сальників, болтових та різьбових кріплень.

5.7. Машини спеціальні трюмні, вагонні та складські - розбирання, ремонт, складання механізмів пересування та допоміжних пристроїв.

5.8. Органи знімання вантажозахоплювальні для кранів, авто- та електронавантажувачів - розбирання та складання, заміна обкладок вантажозахоплювальних органів, заміна сальників та манжетів.

5.9. Перевантажувачі пневматичні - технічне обслуговування, ремонт з'єднання повітропроводів, сопел, циклонів, заміна фільтрів.