Інструкція для посади "Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з такелажу й вантажозахватних пристроїв 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи, способи вироблення такелажних виробів;
      - будову знімних ВЗП, які ремонтує і виготовляє;
      - норми бракування стальних канатів;
      - способи в'язання складних вузлів;
      - принцип, схему роботи, технологію заплітання і складання тросових систем.

1.4. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє, ремонтує та виконує технічне обслуговування простих такелажних виробів та знімних ВЗП.

2.2. Виготовляє вироби зі стальних канатів з діаметром до 15 мм під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.3. Виготовляє вироби з рослинних і синтетичних канатів з довжиною кола до 90 мм вручну.

2.4. Заміняє канати, блоки, робочі органи і інші деталі знімних ВЗП з обпилюванням, свердлінням і нарізанням різьби.

2.5. Працює з електрогазозварником.

2.6. Випалює виступний дріт на канатних виробах із застосуванням спеціальних пристроїв.

2.7. Виконує канатне оснащення знімних ВЗП та бере участь в канатному оснащенні вантажопідіймальних машин.

2.8. Виконує вручну відповідальні роботи з авіазаплітання тросових петель тросів коушів з діаметром понад 3 мм, складає тросові системи великих габаритів.

2.9. Складає з тросами різні вузли, агрегати, машини з наступним регулюванням.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Захвати кранові кліщові, щипкові, кігтьові, гаки, цапки - виготовлення, ремонт та технічне обслуговування.

5.2. Кранці, бесідки, шторм-трапи, плетені або дерев'яні деталі для такелажних виробів - виготовлення.

5.3. Кренгельси, мусинги, відтяжки, сітки вантажні та запобіжні - виготовлення.

5.4. Підвіски кранові для знімних ВЗП і піддонів - заміна канатів, скоб, кілець; правка.