Інструкція для посади "Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та конструктивні особливості перевантажувальних машин, які ремонтує;
      - методи регулювання окремих вузлів та агрегатів машин;
      - правила застосування складних випробувальних установок та контрольно-вимірювальних приладів;
      - систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) та параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення);
      - основні відомості про будову електричних машин та пускорегулювальної апаратури.

1.4. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, складає та регулює складні вузли та агрегати перевантажувальних машин та машин середньої складності.

2.2. Виконує слюсарне оброблення деталей та вузлів за 6 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з застосуванням універсальних пристроїв та спеціальних інструментів.

2.3. Виконує технічне обслуговування перевантажувальних машин.

2.4. Виявляє дефекти в складних вузлах та усуває їх.

2.5. Складає дефектні відомості на ремонт.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авто- та електронавантажувачі - ремонт, регулювання, випробування каретки в телескопічній рамі вантажопідйомника, заміна та регулювання підшипників в передніх та задніх мостах.

5.2. Грейфери - розбирання та складання верхньої та нижньої поліспастових коробок із заміною втулок та підшипників, заміна пальців в шарнірах.

5.3. Двигуни внутрішнього згоряння - розбирання та складання поршневої групи двигуна, складання клапанного механізму двигуна з заміною деталей та притиранням клапанів, заміна вкладишів корінних підшипників з їх шабруванням та регулюванням.

5.4. Конвеєри стрічкові, скребкові, пластинчасті, норії та живильники - розбирання, ремонт, складання натягувальних та привідних станцій, регулювання руху стрічок, натяг ланцюгів.

5.5. Крани портальні, мостокабельні, гусеничні, залізничні, плавучі, автомобільні, пневмоколісні, мостові перевантажувачі - заливання бабітом та шабрування підшипників вузлів, які передають крутний момент, ремонт та регулювання черв'ячних та конічних зубчастих зачеплень.

5.6. Машини парові та котли - розбирання, ремонт та складання; шабрування золотників та золотникового дзеркала, регулювання натягу підшипників, часткова заміна арматури та гарнітури.

5.7. Машини спеціальні трюмні, вагонні та складські - розбирання, ремонт, складання та регулювання механізмів забирання вантажу, пересування, транспортування вантажу та допоміжних пристроїв.

5.8. Перевантажувачі пневматичні - розбирання, ремонт та складання повітродувок, шлюзових затворів.

5.9. Системи пневматичних та гідравлічних керувань - розбирання, ремонт та складання, часткова заміна шлангів високого тиску, штуцерів, заміна манжетів та сальників, перевірка на герметичність.