Інструкція для посади "Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря із збирання металевих конструкцій 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми виконання простих і середньої складності слюсарних операцій і процес складання простих і середньої складності вузлів металоконструкцій;
      - будову і правила експлуатації підіймально-транспортних пристроїв, робочого і контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв;
      - технологічний процес, способи і заходи складання, підганяння, перевірки і правки металоконструкцій;
      - основні відомості про допуски і посадки та умовне позначення їх на кресленнях;
      - властивості, марки і сортамент матеріалів і труб, які застосовує;
      - способи з'єднання деталей під зварювання;
      - правила і види маркування складених вузлів.

1.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає нескладні вузли металоконструкцій під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами з застосуванням універсально-складальних та спеціальних пристроїв, а також бере участь під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації в складанні та випробуванні вузлів металоконструкцій середньої складності.

2.2. Прихвачує деталі в процесі складання електрозварюванням.

2.3. Свердлить, розсвердлює і розгортає отвори дрібних деталей за розміткою на верстаті та переносним механізованим інструментом.

2.4. Нарізає різьби вручну мітчиками та плашками.

2.5. Править нескладні деталі і вузли металоконструкцій.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар із збирання металевих конструкцій 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки циліндричні та посудини, які працюють під тиском до 5 МПа (50 кгс/кв.см) - складання і гідравлічне випробування.

5.2. Блоки, розчалки, поліспасти - установлення та закріплення.

5.3. Деталі з листової сталі товщиною понад 6 мм - згинання.

5.4. Деталі з сортової сталі всіх профілів товщиною понад 6 мм - різання, рубання.

5.5. Кожухи малогабаритні - складання.

5.6. Ковпаки, кришки, щитки, посудини, воронки, ящики, шафи всіх розмірів - заготовлення, правка і складання деталей під зварювання.

5.7. Метал листовий та профільний - свердління, різання на гільйотинних і прес-ножицях, стикування під зварювання.

5.8. Метал штабовий та круглий - згинання та зачищання після газового різання.

5.9. Опори і рами під апарати - складання.

5.10. Прокладки складної конфігурації - виготовлення.

5.11. Скоби з матеріалу різного перерізу - згинання в пристрої.

5.12. Стелажі зварні - складання під зварювання.

5.13. Транспортери стрічкові - складання металоконструкцій.

5.14. Шафи та етажерки металеві - складання.

5.15. Штуцери з труб з фланцями - складання.