Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й принцип роботи електромашин змінного та постійного струму, які обслуговує;
      - електромонтажні схеми та пускорегулювальну апаратуру середньої складності;
      - способи налагодження щіткового механізму електродвигунів;
      - основні властивості матеріалів, які обробляє;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв, монтажного інструменту та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує та складає вузли і апарати середньої складності, арматуру електроосвітлення.

2.2. З'єднує деталі і вузли електромашин, електроапаратів і електроприладів за схемами середньої складності.

2.3. Лудить, паяє, ізолює, прокладає та зрощує електропроводи й кабелі.

2.4. Керує підіймально-транспортними механізмами з підлоги, стропує вантажі.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амперметри, вольтметри - знімання, установлення з перевіркою.

5.2. Випрямлячі селенові - знімання і установлення.

5.3. Запобіжники (крім фарфорових) - перезарядження.

5.4. Затискачі низьковольтних запобіжників, рукави струмоприймачів - виготовлення.

5.5. Електричні печі, ящики лінійних та мостових контакторів, блоки резисторів - знімання.

5.6. Електропроводи на вагонах - прокладання та кріплення.

5.7. Контактори блокувальні - розбирання і складання.

5.8. Коробки паророзподільні, лопатки робочих коліс, конденсаційні та паропровідні труби, вентилятори турбогенераторів паровозів - знімання, установлення.

5.9. Осердя полюсів і котушок - випресування та запресування.

5.10. Підшипники електричних машин - випресування.

5.11. Полози струмоприймачів електровозів - заправляння мастилом.

5.12. Пристрої підвагонні розподільні вагонів рефрижераторних поїздів (секцій) - знімання і установлення.

5.13. Реостати пускові та регулювальні вагонів - знімання і установлення.

5.14. Роз'єднувачі, патрони, розетки та вимикачі електроосвітлення, прожектори, фари, педалі - ремонт і складання.

5.15. Роз'єднувачі та ізолятори дахові, рукави струмоприймачів, клапани редукційні, електропневматичні, циліндри повітряні струмоприймачів, розрядники всіх типів електровозів - знімання, установлення.

5.16. Рукоятки пильності - розбирання, ремонт і складання.

5.17. Секції якорів тягових електродвигунів та електричних машин - виготовлення.

5.18. Термометри опорів рефрижераторних поїздів (секцій) і вагонів з кондиціонуванням повітря - розбирання, комплектування.

5.19. Струмоприймачі - заміна полозів.

5.20. Шунти, ножі, наконечники та перемички електричних апаратів та електричних машин - виготовлення та установлення.