Інструкція для посади "Слюсар-інструментальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-інструментальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-інструментальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні геометричні та тригонометричні залежності;
      - будову довідних та припилювальних верстатів різних типів;
      - склад, призначення та властивості оброблюваних деталей;
      - способи визначення якості загартування та правки деталей, які обробляє;
      - прийоми розмічання та креслення складних фігур;
      - систему допусків та посадок, квалітетів (класів точності) та параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення);
      - деформацію, зміну внутрішніх напружень та структури металів під час термооброблення, способи їх запобігання та усунення.

1.4. Слюсар-інструментальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-інструментальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-інструментальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-інструментальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої (копірів, вирізних та витяжних штампів, пуансонів, кондукторів).

2.2. Виготовляє особливо складні та точні інструменти та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки.

2.3. Доводить, притирає та виготовляє деталі фігурного контуру за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з одержанням дзеркальної поверхні.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-інструментальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-інструментальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-інструментальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-інструментальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-інструментальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-інструментальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-інструментальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-інструментальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати нумераційні - виготовлення натискачів, важілів, пружин, колодочок та болванок для паяння літерів.

5.2. Головки нарізні самовідкривні - складання.

5.3. Калібри-скоби, висотоміри тощо - притирання, доведення.

5.4. Клини контрольні - шабрування.

5.5. Кондуктори для свердління деталей в різних площинах - виготовлення та складання.

5.6. Копіри складної форми - оброблення за шаблонами, складання, регулювання, ремонт, доведення.

5.7. Косинці контрольні з периметром понад 500 мм - виготовлення з суворим додержанням кутів.

5.8. Лекала збірні - виготовлення.

5.9. Лінійки контрольні та робочі довжиною до 6 м включно, рамки лекальні перевірні усіх розмірів - перевірка та шабрування з додержанням паралельності сторін.

5.10. Мікрометри важільні з ціною поділки 0,002 мм - ремонт, перевірка на точність мікропари та годинникового механізму.

5.11. Оправки під нарощування хвилеводів видавлюванням - складання.

5.12. Плити розмічальні, контрольні, перевірні розміром понад 1000 х 1500 мм - шабрування.

5.13. Прес-форми складні - слюсарне оброблення, складання, виготовлення.

5.14. Призми контрольні - обпилювання та шабрування.

5.15. Прилади для вимірювання ексцентричності, товщини стінок та глибини пустотілих деталей - виготовлення та зварювання.

5.16. Пристрої універсальні складальні - складання.

5.17. Різці будь-яких фасонів складної конфігурації та шаблони до них - виготовлення та доведення.

5.18. Сейфи, вогнетривкі шафи - виготовлення та паяння одно- та двоборідкових болванок для ключів, виготовлення цугольд особливо складних профілів до замків вітчизняного виробництва.

5.19. Шаблони профільні з кількістю радіусів до трьох (включно) - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.20. Штампи складні згинальні, просічні, вирубні - доведення після загартування.

5.21. Штангенциркулі, штангенрейсмуси - капітальний ремонт.