Інструкція для посади "Слюсар-інструментальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-інструментальник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-інструментальника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості складного спеціального та нормального інструменту та пристроїв;
      - всі види розрахунків та геометричних побудов, необхідних при виготовленні особливо складного інструменту, деталей та вузлів;
      - способи термооброблення точного контрольного інструменту та матеріалів, які застосовує;
      - вплив температури на показання вимірювань інструменту.

1.4. Слюсар-інструментальник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-інструментальник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-інструментальник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-інструментальник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє, регулює, ремонтує великі особливо складні та точні відповідальні інструменти та пристрої (спеціальні та розподільні головки, прес-форми, штампи, кондуктори, зварювальні установки, вимірювальні пристрої тощо), шаблони з великою кількістю зв'язаних між собою розмірів, які потребують оброблення за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності).

2.2. Доводить, притирає та виготовляє деталі з фігурними контурами за 5-м квалітетом (1-м класом точності) та параметром Ra 0,16-0,02 (10 - 13-м класами чистоти оброблення).

2.3. Перевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-інструментальник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-інструментальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-інструментальник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-інструментальник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-інструментальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-інструментальник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-інструментальник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-інструментальник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати нумераційні (не ротаційного типу) - виготовлення внутрішніх та зовнішніх корпусів.

5.2. Головки нарізні, полірувальні та розточувальні - розмічання, приганяння до та після загартування, складання, випробування та усунення дефектів.

5.3. Головки різенарізні - налагодження та складання.

5.4. Гребінки та храповики - виготовлення.

5.5. Зубоміри оптичні - ремонт та випробування.

5.6. Калібри конусні для виміряння зовнішнього та внутрішнього конусів довжиною до 500 мм - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.7. Калібри радіусні набірні пазові особливо складної конфігурації - доведення.

5.8. Калібри, штампи, кондуктори, пристрої для фрезерування гребінок - виготовлення.

5.9. Колеса нумераційні - слюсарне оброблення.

5.10. Косинці контрольні - доведення.

5.11. Лінійки контрольні та робочі довжиною понад 6 м шабрування з суворим дотриманням паралельності сторін.

5.12. Мікрометри індикаторні - повний ремонт.

5.13. Плити розмічальні контрольні складені розміром до 1500 х 1500 мм - шабрування та складання.

5.14. Прес-форми складні для лиття під тиском - розмічання, доведення, складання та випробування.

5.15. Прилади для заміру кутів - складання, доведення та випробування.

5.16. Рамки та сухарі контрольні для плоских розтискних плашок та клупів - виготовлення під загартування та доведення після загартування.

5.17. Сейфи, вогнетривкі шафи - чищення, змащування та реконструкція контрольного замка, виготовлення одноборідкових ключів.

5.18. Шаблони з тупим кутом 170 град.

5.19. та більше між двома прямими ділянками - слюсарне оброблення та доведення.

5.20. Шаблони модульні з модулем понад 1 до 1,5 - доведення.

5.21. Шаблони складні та контршаблони з кількістю радіусів понад три та дотичними - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.22. Штампи складні багаторівчакові комбіновані - капітальний ремонт, складання, випробування.