Інструкція для посади "Слюсар-інструментальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-інструментальник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-інструментальника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, призначення та правила застосування відповідальних та унікальних контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та пристроїв, а також найбільш раціональні способи їх виготовлення, оброблення, випробування, регулювання та ремонту в межах 1 - 5-го квалітетів (0 - 1-го класів точності), способи зміцнення робочих поверхонь вимірювального інструменту хромуванням, електроіскровим обробленням тощо.

1.4. Слюсар-інструментальник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-інструментальник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-інструментальник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-інструментальник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, доводить та ретельно обробляє особливо точні та складні унікальні прес-форми, штампи, пристрої, інструменти, прилади та дослідні нумераційні апарати.

2.2. Виготовляє особливо точні, складні та відповідальні лекала з розташуванням площин в різних проекціях з додержанням розмірів за 1 - 5-м квалітетами (0 - 1-м класами точності) та параметром Ra 0,04-0,01 (12 - 14-м класами чистоти оброблення).

2.3. Розмічає та креслить будь-які складні вироби.

2.4. Виконує термооброблення (загартування, цементація) деталей та інструментів та доводить відповідно до технічних умов.

2.5. Регулює оптичні прилади (кутоміри, оптиметри, компаратори тощо).

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-інструментальник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-інструментальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-інструментальник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-інструментальник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-інструментальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-інструментальник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-інструментальник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-інструментальник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати нумераційні дослідні - складання та регулювання.

5.2. Апарати нумераційні (ротаційного типу) - виготовлення внутрішніх та зовнішніх корпусів.

5.3. Калібри конусні для вимірювання зовнішнього та внутрішнього конуса довжиною понад 500 мм - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.4. Лекала та контрлекала багатокутні - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.5. Лекала та контрлекала для перевірки кроку різьби (дрібні) - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.6. Плити контрольні - шабрування за методом трьох плит.

5.7. Плитки плоскопаралельних кінцевих мір (Йогансона) - остаточне доведення після загартування.

5.8. Прес-форми особливо складні багатогранні та багатомісні 6 - 7-го квалітету (1 - 2-го класу точності) - повне слюсарне оброблення до та після загартування.

5.9. Пройми закритого типу - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.10. Пуансони та матриці для штампування костильків - виготовлення.

5.11. Сейфи та вогнетривкі шафи - розкриття вогнетривких шаф та внутрішніх ящиків сейфів вітчизняного виробництва з різними типами замків: ремонт, чищення, змазування та реконструкція замків всіх систем; виготовлення комплекту цугольд складних профілів з виготовленням особливо складних ключів до вогнетривких шаф та сейфів всіх систем; виготовлення нової поворотної ручки з установленням її на місце.

5.12. Фільєри різні загартовані - повне виготовлення.

5.13. Шаблони та контршаблони модульні до модуля 1 - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.14. Шаблони та контршаблони особливо складної конфігурації зі сполученням багатьох радіусів та дотичних - повне виготовлення та доведення після загартування.

5.15. Штампи великих габаритів комбіновані, складної конфігурації - виготовлення, капітальний ремонт, випробування та здавання.

5.16. Штампи компаундні для вирубання з жерсті якоря, ротора та статора електромашин - остаточне слюсарне оброблення, складання та випробування.