Інструкція для посади "Слюсар-інструментальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-інструментальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-інструментальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементарні геометричні та тригонометричні залежності та основи технічного креслення;
      - будову металообробних припилювальних та довідних верстатів, які застосовує;
      - правила застосування довідних матеріалів;
      - властивості інструментальних та конструкційних сталей різних марок;
      - будову та правила застосування контрольно-вимірювальної апаратури та приладів;
      - вплив температури деталі на точність вимірювання;
      - способи термічного оброблення інструментальних та конструкційних сталей;
      - допуски та посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - припуски для доведення з урахуванням деформації металу під час термічного оброблення.

1.4. Слюсар-інструментальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-інструментальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-інструментальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-інструментальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє та ремонтує інструмент та пристрої середньої складності прямолінійного та фігурного контуру (різці фасонні, фрези набірні, розвертки розтискні, штангенциркулі, штампи, кондуктори та шаблони).

2.2. Виготовляє складний та точний інструмент та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки та шаблонів.

2.3. Виконує слюсарне оброблення деталей за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) з застосуванням універсальної оснастки.

2.4. Розмічає та креслить фігурні деталі (вироби).

2.5. Виконує термічне оброблення деталей.

2.6. Доводить інструмент та рихтує вироби, які виготовляє.

2.7. Виготовляє складні та особливо складні інструменти та пристрої разом зі слюсарем-інструментальником вищої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-інструментальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-інструментальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-інструментальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-інструментальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-інструментальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-інструментальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-інструментальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-інструментальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати нумераційні - виготовлення штифтів, гвинтів, костильків.

5.2. Борштанги з діаметром понад 60 мм та довжиною понад 1000 мм, різцетримачі, патрони для свердлильних верстатів - повне слюсарне оброблення.

5.3. Деталі УСП - розмічання, свердління та нарізання різьби.

5.4. Домкрати гвинтові, фрезерні головки - слюсарне оброблення деталей та складання.

5.5. Дрилі та тріскачки - ремонт.

5.6. Інструменти пневматичні - слюсарне оброблення та складання.

5.7. Калібри квадратні та шпонкові - доведення.

5.8. Клейма - виготовлення.

5.9. Клупи для плоских розсувних плашок різних розмірів та копіри нескладні - виготовлення.

5.10. Ключі шестигранні, зіркові з закритим зівом - припилювання за шаблонами або калібрами після довбальної операції.

5.11. Кондуктори прості - виготовлення та складання.

5.12. Косинці контрольні з периметром до 500 мм - виготовлення з суворим дотриманням кутів.

5.13. Кулачки до токарно-револьверних автоматів - виготовлення.

5.14. Лещата паралельні верстатні - виготовлення.

5.15. Лінійки перевірні лекальні ножеподібні - повне слюсарне оброблення з доведенням після шліфування.

5.16. Мікрометри з ціною поділки 0,01 мм - розбирання, доведення мікрогвинта, площин п'ятки, гайки, а також складання та перевірка за плоскопаралельними стеклами, кінцевими мірами та інтерференційними стеклами.

5.17. Оправки комбіновані складні - складання.

5.18. Патрони універсальні та цангові - ремонт, складання та регулювання.

5.19. Плити розмічальні, контрольні, перевірні розміром 1000 х 1500 мм - шабрування та перевірка.

5.20. Пружини циліндричні - слюсарне оброблення.

5.21. Розвертки розсувні всіх розмірів, рейсмуси - слюсарне оброблення.

5.22. Різці загартовані прості - доведення за шаблонами.

5.23. Сейфи та вогнетривкі шафи - дрібний ремонт, виготовлення болтів.

5.24. Тримачі складні для плоских нарізних гребінок - розмічання з приганянням замка по нарізній гребінці.

5.25. Шаблони для одночасного виміряння пазів, довжин, висот, радіусів, ступінчастих деталей - виготовлення та доведення після загартування.

5.26. Шаблони для перевірки профілю зуба - обпилювання та доведення за допомогою контр-шаблонів.

5.27. Штампи згинальні, прес-форми та пристрої середньої складності - слюсарне оброблення, складання та установлення на прес.

5.28. Штихмаси та плоскі калібри - доведення.