Інструкція для посади "Комендант аеропорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Комендант аеропорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 1 року або професійно-технічна освіта чи повна загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві і стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень;
      - порядок утримання службових, побутових, житлових та інших приміщень;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - первинний облік та звітність;
      - основні положення трудового законодавства;
      - правила перевезення пасажирів, багажу і вантажів авіаційним транспортом;
      - положення про готель, депутатську, кімнату відпочинку пасажирів з дітьми;
      - правила експлуатації будинків та споруд;
      - основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Комендант аеропорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Комендант аеропорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Комендант аеропорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Комендант аеропорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами з утримання будинку (аеровокзалу, агентства), службових приміщень та прилеглих територій в належному стані відповідно до норм виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2. Організовує своєчасний ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації, дверей, вікон тощо, прибирання приміщень, одержання необхідного знаряддя, предметів господарського обслуговування, канцелярських товарів.

2.3. Забезпечує збереження та утримання в робочому стані майна, що знаходиться в приміщеннях будинку.

2.4. Веде облік наявності майна, предметів господарського обслуговування та матеріалів, складає встановлену звітність.

2.5. Контролює додержання витрат господарських матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів.

2.6. Здійснює роботу щодо забезпечення приміщень будинку технологічним обладнанням, засобами інформації, меблями за переліком та у кількості, визначеній згідно з відомчими нормами технологічного проектування відповідних будинків.

2.7. Керує роботами з внутрішнього оформлення будинків, благоустрою, прибирання прилеглих територій.

2.8. Здійснює безпосереднє керівництво робітниками господарської групи.

2.9. Організовує обслуговування пасажирів в аеровокзалі, утримання в належному стані залів, кімнат та службових приміщень робітників, що зайняті пасажирськими перевезеннями, ремонт та зміну меблів, обладнання та інвентарю аеровокзалу, безперервну роботу камер схову та забезпечує їх необхідним обладнанням.

2.10. Забезпечує встановлення в залах та кімнатах аеровокзалу засобів наочної інформації, зовнішнє оформлення будинку вокзалу, постійний контроль за додержанням чистоти, порядку та охайності в залах та кімнатах аеровокзалу та на привокзальній площі.

2.11. Запроваджує засоби механізації та автоматизації процесів обслуговування пасажирів, проводить періодичну інвентаризацію.

2.12. Здійснює контроль за роботою сторонніх організацій в аеровокзалі та на привокзальній території.

2.13. Вивчає зауваження та пропозиції громадян та вживає заходів з усунення недоліків.

2.14. Планує роботу, складає графіки чергування виконавців.

2.15. Проводить виховну роботу в колективі, контролює додержання трудової та виробничої дисципліни.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Комендант аеропорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Комендант аеропорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Комендант аеропорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Комендант аеропорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Комендант аеропорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Комендант аеропорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Комендант аеропорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Комендант аеропорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Комендант аеропорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Комендант аеропорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Комендант аеропорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Комендант аеропорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Комендант аеропорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Комендант аеропорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Комендант аеропорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Комендант аеропорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.