Інструкція для посади "Керівник польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник польотів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта з підготовки керівників польотів за спеціальними програмами. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут підприємства, основні правила польотів України;
      - настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом;
      - технологію роботи відповідних диспетчерських пунктів;
      - організацію управління повітряним рухом;
      - обмеження та заборони на період роботи зміни;
      - льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти у межах району відповідальності;
      - організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію;
      - авіаційну метеорологію;
      - метеорологічну обстановку на період роботи чергової зміни;
      - організацію зв'язку;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому;
      - основні показники роботи свого підрозділу;
      - методику професійної підготовки диспетчерів служби руху;
      - стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації управління повітряним рухом;
      - передовий світовий досвід з організації управління повітряним рухом;
      - безпеку життєдіяльності;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. У разі роботи диспетчерської зміни у міжнародному аеропорту, плануванні, координації і безпосередньому управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях та міжнародних аеропортах повинен знати правила і процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

1.4. Керівник польотів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник польотів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник польотів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник польотів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та контролює роботу підпорядкованої йому чергової зміни диспетчерів управління повітряним рухом.

2.2. Взаємодіє з керівниками польотів інших органів управління, суміжних районів (зон), органів управління повітряним рухом інших відомств та запасних аеродромів з питань забезпечення польотів, дотримання правил використання повітряного простору України.

2.3. Координує роботу змін відповідних служб з метою забезпечення безпеки польотів, їх регулярності і економічності.

2.4. Розслідує випадки порушення правил управління повітряним рухом у зміні та розробляє заходи щодо їх запобігання, вивчає і узагальнює передовий досвід диспетчерів служби руху.

2.5. Проводить інструктажі, розбирає роботу чергової зміни диспетчерів із залученням представників інших служб, які забезпечують польоти, дає оцінку їх роботі.

2.6. Періодично особисто здійснює безпосереднє управління повітряним рухом з диспетчерських робочих місць.

2.7. Забезпечує виконання працівниками зміни вимог настанов, технологій роботи та інших документів, які регламентують управління повітряним рухом.

2.8. Організовує навчання і стажування з управління повітряним рухом особового складу зміни.

2.9. Приймає рішення щодо початку та припинення вильоту і прильоту повітряних суден.

2.10. Володіє необхідною інформацію щодо метеорологічної обстановки, наявності обмежень у своєму районі (зоні), на повітряних трасах, аеродромах першої посадки і запасних аеродромах.

2.11. Установлює обмеження і заборону на польоти, направляє повітряні судна на запасні аеродроми.

2.12. Надає допомогу повітряним суднам, які мають у цьому потребу.

2.13. Контролює ведення диспетчерами встановленої документації та здійснює її перевірку.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник польотів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник польотів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник польотів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник польотів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник польотів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник польотів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник польотів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник польотів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник польотів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник польотів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник польотів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник польотів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник польотів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник польотів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник польотів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник польотів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.