Інструкція для посади "Начальник служби аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби аеронавігаційної інформації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища авіаційна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - постанови, накази, інструкції, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту;
      - документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);
      - сучасні методи господарювання й управління;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - вітчизняні й світові досягнення в області авіації, що стосуються аеронавігаційної інформації;
      - основи трудового законодавства України;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Начальник служби аеронавігаційної інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби аеронавігаційної інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби аеронавігаційної інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби аеронавігаційної інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою служби.

2.2. Організовує та контролює збір, оброблення та розповсюдження аеронавігаційної інформації.

2.3. Забезпечує надання інформації, необхідної для виконання польотів повітряних суден та аеронавігаційної інформації усім, хто її потребує.

2.4. Визначає напрями розвитку служби з питань аеронавіаційної інформації.

2.5. Організовує та забезпечує виконання задач та функцій, покладених на службу аеронавігаційної інформації.

2.6. Здійснює контроль за розповсюдженням аеронавігаційних документів та інформації, отриманих від служби аеронавігаційної інформації іноземних держав та регіональних міжнародних центрів.

2.7. Організовує роботу й ефективну взаємодію служби з іншими відомствами та установами з питань аеронавігаційної інформації.

2.8. Забезпечує виконання підпорядкованим складом наказів, розпоряджень та інших нормативно-правових документів організацій вищого рівня.

2.9. Організовує роботу підпорядкованого складу, контролює виконання посадових обов'язків та вживає заходів з забезпечення їх виконання.

2.10. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам начальника, керівникам підрозділів.

2.11. Забезпечує зберігання державної таємниці та іншу інформацію, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню.

2.12. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.13. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

2.14. Вживає заходів щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівників служби, поліпшення роботи служби та впровадження нових технологій.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби аеронавігаційної інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.