Інструкція для посади "Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обпресувальника кабелів та проводів пластиками та гумою 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичну схему та способи підналагодження черв'ячних екструдерів, агрегатів безперервної вулканізації, екструзійних високо швидкісних автоматичних ліній;
      - правила підбору та встановлення черв'яка залежно від виду матеріалу, який пресує;
      - характеристику пластикатів та гум;
      - методи усунення дефектних місць у оболонках та захисних шлангах кабелів. Призначення та застосування високовольтних апаратів та автоматичних контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обпресовує кабелі гумою на агрегатах безперервної вулканізації з діаметром черв'яка понад 200 мм, та на агрегатах безперервної вулканізації з одночасним накладанням двох та більше шарів ізоляції на кабелі.

2.2. Заправляє агрегат кабелем та центрує кабелі за лінією відносно декількох шарів шлангу.

2.3. Вибирає оптимальні режими вулканізації та обпресування.

2.4. Регулює швидкість вулканізації гумових оболонок великих діаметрів, температуру головок пресів.

2.5. Контролює якість вулканізації окремих шарів гумових оболонок.

2.6. Налагоджує та бере участь у ремонті лінії для накладання двох та більше шарів ізоляції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.