Інструкція для посади "Начальник служби наземних радіотехнічних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби наземних радіотехнічних засобів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом у службі регіонального структурного підрозділу: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років, 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, накази, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність підприємства;
      - структуру підприємства та регіонального структурного підрозділу, взаємодію усіх його ланок;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, основи економіки, основи трудового законодавства, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу підпорядкованої йому служби радіотехнічного забезпечення відповідно до вимог чинних у галузі та підприємстві нормативних документів, що регламентують діяльність служби.

2.2. Забезпечує виконання планів та завдань, вживає заходів, які спрямовано на підвищення ефективності та якості роботи служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу.

2.3. Організовує та забезпечує технічну експлуатацію засобів радіотехнічного забезпечення у суворій відповідності до вимог чинних нормативних документів.

2.4. Організовує постійний контроль за виконанням регламентів та дотриманням технології обслуговування засобів радіотехнічного забезпечення, правил охорони праці та пожежної охорони, а також керівних документів, що регламентують діяльність служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу.

2.5. Проводить планову перевірку роботи підпорядкованих йому служб радіотехнічного забезпечення, технічного стану засобів радіотехнічного забезпечення, ведення технічної та оперативної документації, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.6. Регулярно розглядає відгуки, пропозиції та зауваження льотного та диспетчерського складу, а також інспекторів з безпеки польотів щодо роботи засобів радіотехнічного забезпечення та вживає заходів щодо усунення відзначених недоліків.

2.7. Взаємодіє з іншими службами регіонального структурного підрозділу та іншими організаціями з питань, що стосуються діяльності служби радіотехнічного забезпечення.

2.8. Разом з профспілками проводить виховну роботу з особовим складом служби радіотехнічного забезпечення, спрямовану на зміцнення трудової та технологічної дисципліни.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби наземних радіотехнічних засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.