Інструкція для посади "Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією скручувальника-ізолювальника елементів кабелів зв'язку 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичну схему горизонтальної крутильної автоматизованої машини, способи налагодження та забезпечення взаємодії всіх вузлів та пристроїв машини;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - основні вимоги до готової продукції.

1.4. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Скручує елементи високочастотних кабелів зв'язку на горизонтальних крутильних автоматизованих машинах.

2.2. Установлює, та заміняє котушки з ізольованою жилою та ізоляційними матеріалами за допомогою автоматичних та ручних пристроїв.

2.3. Перевіряє справність вузлів машини перед початком роботи.

2.4. Встановлює та регулює технологічні параметри за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Автоматично регулює натяжіння відстані розкладання скручених жил на приймальних барабанах.

2.6. Заміняє крутильні та напрямні калібри.

2.7. Керує роботою горизонтальної крутильної автоматизованої машини з пульта.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Скручувальник-ізолювальник елементів кабелів зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.