Інструкція для посади "Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі автоматизації та інформаційного забезпечення - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України;
      - Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України;
      - положення про Украероцентр;
      - інструкції, положення, накази, що регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору;
      - стандарти та рекомендовану практику ICAO, процедури Євроконтролю;
      - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та координує роботу відділів Украероцентру з питань розвитку та впровадження перспективних засобів обчислювальної техніки та програмних засобів для забезпечення ефективного процесу обробки інформації з використання повітряного простору України.

2.2. Розроблює та погоджує плани розвитку Украероцентру щодо забезпечення обчислювальними та програмними засобами.

2.3. Бере участь у роботах з розроблення технічних вимог, вибору розробників та постачальників обчислювальної техніки та програмних засобів.

2.4. Організовує технічне навчання та контроль за використанням обчислювальної техніки та програмного забезпечення працівниками Украероцентру.

2.5. Вживає заходів щодо захисту службової інформації від несанкціонованого доступу.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу автоматизації та інформаційного забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.