Інструкція для посади "Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - найменування та призначення дробарок та млинів;
      - правила користування інструментами та застосування інструментів;
      - види матеріалів та вимоги до матеріалів, які подрібнює.

1.4. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Подрібнює вуглецеві матеріали та вугільні маси на дробарках та млинах різного типу під керівництвом дробильника більш високої кваліфікації.

2.2. Відсортовує вуглецеві матеріали від сторонніх предметів, включень та забруднених кусків.

2.3. Попередньо подрібнює сировинні матеріали та напівфабрикати з використанням найпростішого робочого інструменту та пристроїв.

2.4. Завантажує матеріали та маси в бункери дробарок.

2.5. Розвантажує розмелені матеріали й маси та затарює.

2.6. Чистить та змащує устаткування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дробильник електровугільного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.