Інструкція для посади "Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - положення про Украероцентр, положення про відділ організаційно-методичного забезпечення;
      - постанови, розпорядження накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються до сфери діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності Украероцентру.

2.2. Організовує відпрацювання та погодження нормативних документів, що визначають порядок діяльності користувачів повітряного простору України.

2.3. Забезпечує професійну підготовку працівників Украероцентру.

2.4. Бере участь в організації порядку використання повітряного простору України в особливий період та відпрацюванні відповідних документів з цього питання.

2.5. Організовує взаємодію з командними пунктами Збройних Сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади з питань використання повітряного простору.

2.6. Бере участь у розробці та наданні пропозицій щодо вдосконалення організації використання повітряного простору України.

2.7. Бере участь у плануванні та забезпеченні виконання заходів щодо взаємодії з відповідними міжнародними структурами в межах компетенції відділу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу організаційно-методичного забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.