Інструкція для посади "Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу робота або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсара з виводів та обмоток електричних машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження пресів, свердлильних верстатів і спеціальних пристроїв для обпресування, рихтування, калібрування та надавання форми;
      - будову устаткування та пристроїв для запікання та очищення поверхонь котушок;
      - будову печей для випалу міді;
      - основні властивості міді.

1.4. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє деталі та обмотки середньої складності.

2.2. Вигинає за радіусом лобові частини секцій на спеціальних пристроях.

2.3. Рихтує пазові та лобові частини за макетом.

2.4. Знімає напливи міді на радіусах полюсних котушок, які намотані на ребро.

2.5. Рихтує витки котушок.

2.6. Приварює виводи.

2.7. Обпресовує котушки в нагрітому стані.

2.8. Випікає котушки з наступним зачищанням.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Витки розмагнічувальні вимикачів з шинної міді - виготовлення.

5.2. Котушки головних та додаткових полюсів довжиною до 1 м - рихтування.

5.3. Кільця струмозбиральні - повне виготовлення.

5.4. Пластини колекторні - рихтування.

5.5. Сегменти демпферні - виготовлення вручну з вигинанням профілю на ребро з рихтуванням.

5.6. Секції якорні машин постійного струму - виготовлення в одну паралель.

5.7. Секції якорні електровозних двигунів - виготовлення з вигинанням переходів на ребро.

5.8. Стрижні компенсаційної обмотки великих електричних машин постійного струму довжиною понад 1 м - виготовлення та правлення.

5.9. Стрижні турбогенераторів потужністю до 50 МВт - підганяння та вигинання лобових частин.

5.10. Шини з'єднувальні мотор-генератора - виготовлення.

5.11. Шини гнучкі машин постійного та змінного струму - виготовлення.