Інструкція для посади "Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - законодавство України про працю, нормативні акти з охорони праці;
      - нормативні документи керівних органів цивільної авіації, нормативно-розпорядчі документи, що регламентують роботу, технічне обслуговування та ремонт радіотехнічного обладнання, перспективи розвитку радіолокаційного, радіонавігаційного обладнання та засобів зв'язку, основи економіки, організації виробництва і управління.

1.4. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку відповідно до законодавства України та вимог чинних в цивільній авіації нормативних документів.

2.2. Організовує та забезпечує якісну технічну експлуатацію, надійну та безперебійну роботу обладнання об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку.

2.3. Організовує та здійснює постійний контроль за виконанням регламентів та дотриманням технології обслуговування і ремонту засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, охорони праці, пожежної безпеки, наказів та вказівок органів цивільної авіації з цих питань.

2.4. Організовує розроблення посадових інструкцій підлеглих працівників.

2.5. Проводить перевірку об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, здійснює заходи з усунення виявлених недоліків.

2.6. Регулярно розглядає відгуки, пропозиції та зауваження льотного та диспетчерського складу про роботу засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку, приймає необхідні рішення з метою усунення виявлених недоліків.

2.7. Організовує та контролює господарську діяльність об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку.

2.8. Бере участь в організації та проведенні льотних перевірок засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку.

2.9. Бере участь у складанні планів будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів радіотехнічного забезпечення і зв'язку.

2.10. Організовує та контролює виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт із заміни та введення в експлуатацію нових наземних засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку.

2.11. Планує та здійснює контроль за проходженням перепідготовки працівників у навчальних закладах цивільної авіації.

2.12. Організовує стажування студентів навчальних закладів.

2.13. Сприяє підвищенню кваліфікації персоналу шляхом організації технічного навчання, організовує та проводить вивчення керівних документів, що регламентують роботу засобів радіотехнічного забезпечення і зв'язку.

2.14. Організовує раціоналізаторську та винахідницьку роботу, впроваджує нові форми та методи технічної експлуатації.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.