Інструкція для посади "Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспергування пігментів і барвників 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методику розрахунків добавок;
      - методику визначення ступеня дисперсності за приладом "клин", правила регулювання процесу за результатами аналізів;
      - правила користування засобами автоматичного регулювання та контролю;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів;
      - асортимент сировини та готової продукції;
      - технічні умови на сировину та готовий продукт;
      - норми витрат сировини та електроенергії;
      - причини несправностей у роботі устаткування та способи їх усунення;
      - правила безпечного ведення процесу.

1.4. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес диспергування пігментів у кульових млинах або бісерних млинах безперервної дії для виробництва емалей, ґрунтів, епоксидних шпаклівок або барвників на різному диспергуючому устаткуванні зі ступенем перетирання до 3 мікрон.

2.2. Обслуговує механічні лінії завантаження в кульовий млин білих пігментів через систему шнеків, елеватору, автоматичних вагів.

2.3. Розраховує завантаження вихідних пігментів за барвною концентрацією барвника і добавок текстильно-допоміжних речовин.

2.4. Регулює швидкість подавання суспензії з дисольвера за допомогою насоса-дозатора в бісерний млин.

2.5. Аналізує ступінь дисперсності пасти, барвника; в'язкість маси, концентрацію барвника у масі.

2.6. Веде дозування зв'язуючого і веде процес стабілізації.

2.7. Регулює процес диспергування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.8. Регулює температуру вихідної маси шляхом зміни швидкості подавання води в оболонку охолодження млина.

2.9. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, датчиком сигналізації рівня маси, справністю автоматики вимикання двигуна млина і насоса-дазатора.

2.10. Перекачує готову пасту в проміжну ємкість.

2.11. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

2.12. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

2.13. Організовує безпечну роботу на дільниці.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник диспергування пігментів і барвників 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.