Інструкція для посади "Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи обслуговування потокової лінії;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - типи електродних пластин;
      - види браку;
      - змащувальні речовини.

1.4. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Намазує акумуляторні пластини товщиною понад 2,5 мм різними видами паст на потоковій лінії.

2.2. Завантажує пасти в бункер.

2.3. Подає струмовідводи у живильні намазувальні машини для рівномірного їх надходження на намазувальну стрічку.

2.4. Регулює температурний режим за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Заміняє замазувальні стрічки.

2.6. Зачищає кружки намазувальник пластин.

2.7. Змащує намазувальне устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намазувальник акумуляторних пластин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.