Інструкція для посади "Начальник Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник Украероцентру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі використання повітряного простору - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України;
      - Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України;
      - положення про Украероцентр;
      - інструкції, положення, накази, що регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору;
      - стандарти та рекомендовану практику міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), процедури Євроконтролю;
      - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник Украероцентру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник Украероцентру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник Украероцентру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник Украероцентру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організацію, керівництво та контроль діяльності усього персоналу Украероцентру.

2.2. Забезпечує виконання Украероцентром основних завдань та функцій.

2.3. Організовує та контролює планування використання повітряного простору України та повітряного простору під відповідальністю України.

2.4. Забезпечує готовність Украероцентру до функціонування в особливий період.

2.5. Організовує та контролює роботу підлеглих працівників щодо виконання завдань та функцій покладених на Украероцентр.

2.6. Взаємодіє з органами, організаціями, установами щодо використання повітряного простору, передбаченими нормативними документами.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник Украероцентру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник Украероцентру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник Украероцентру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник Украероцентру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник Украероцентру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник Украероцентру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник Украероцентру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник Украероцентру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник Украероцентру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник Украероцентру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник Украероцентру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник Украероцентру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник Украероцентру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник Украероцентру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник Украероцентру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник Украероцентру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.