Інструкція для посади "Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому)" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва про післядипломне підвищення кваліфікації з напряму пошуково-рятувального забезпечення польотів протягом останніх 3 років. Стаж з льотної роботи або на інженерних посадах - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, вимоги до системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації України, інші документи галузі, котрі регламентують діяльність служби та технічну експлуатацію аварійно-рятувальних засобів;
      - документи і стандарти міжнародних організацій, що застосовуються в Україні;
      - накази, вказівки, інструкції та розпорядчі документи підприємства, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт;
      - тактико-технічні дані пошукової та аварійно-рятувальної техніки, пошукові характеристики повітряних суден;
      - радіотехнічні засоби зв'язку та пошуку;
      - сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі пошуку та рятування;
      - основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму;
      - правила та періодичність ведення встановленої звітності.

1.4. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та удосконалює пошуково-рятувальне забезпечення польотів, експлуатацію, збереження, технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів і спорядження.

2.2. Розробляє проекти наказів, розпоряджень та інструкцій з організації та проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт та реалізує їх після затвердження.

2.3. Бере участь у розробленні та реалізації плану заходів на випадок аварійних подій з повітряними суднами на підприємстві (аеропорту), в організації та проведенні тренажів та навчань щодо перевірки їх реальності.

2.4. Бере участь у підготовці та погодженні договорів щодо проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт, в організації взаємодії з рятувальними підрозділами інших відомств, що залучаються до спільного проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, розробленні та реалізації програм аварійно-рятувальної підготовки авіаційного персоналу, розслідуванні авіаційних подій з цивільними повітряними суднами.

2.5. Розробляє програми щорічної спеціальної аварійно-рятувальної підготовки екіпажів повітряних суден та персоналу підприємства, що залучається до пошуково-рятувального забезпечення польотів, організовує навчання їх діям у аварійній та надзвичайних ситуаціях.

2.6. Контролює правильність експлуатації, збереження і технічного обслуговування авіаперсоналом аварійно-рятувальної техніки, інших засобів, спорядження та обладнання, вживає заходів щодо забезпечення ними згідно з встановленими нормами.

2.7. Складає заявки на матеріали і технічні засоби, що необхідні для проведення пошукових, аварійно-рятувальних та евакуаційних робіт.

2.8. Веде технічну та облікову документацію, готує матеріали для звітності.

2.9. Організовує впровадження і освоєння сучасних рятувальних засобів і техніки, оснащення ними аварійно-рятувальних команд, технологію їх застосування під час організації й проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів (авіакомпанії, аеропорту, аеродрому) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.