Інструкція для посади "Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електричних машин та апаратів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та конструктивні особливості складних електричних машин, відповідальної високовольтної апаратури та пультів керування;
      - технічні та експлуатаційні вимоїн до виробів, які складає та випробовує;
      - пристрої, принцип роботи та правила налагодження та експлуатації складних випробувальних стендів;
      - основні розрахунки, які пов'язані з підганянням та регулюванням;
      - особливості виготовлення та складання турбо- та гідрогенераторів;
      - правила оформлення технічної документації за результатами складання.

1.4. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує остаточне складання з підганянням складних електричних машин та апаратів.

2.2. Виконує механічне та електричне регулювання електричних машин, потужних турбо- та гідрогенераторів, високовольтної апаратури та установок.

2.3. Балансує електричні машини.

2.4. Розганяє клинці за діаметрами та хордами статорів великих електричних машин, турбо- та гідрогенераторів потужністю до 150 кВт під складання активної сталі.

2.5. Обробляє деталі, які мають шість та більше поверхонь, які обробляються і вимагають застосування точного вимірювального інструменту.

2.6. Складає, регулює та налагоджує пульти керування.

2.7. Розмічає та встановлює на панелях щитів та пультів керування різноманітні апарати та прилади.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електричних машин та апаратів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Електромашинобудування: агрегати електричних машин з двигунами більше 16-го до 18-го габариту - розмічання фундаментної плити, установлення зазорів, вивіряння лінії вала; вкладиші підшипникові з діаметром сфери до 500 мм - шабрування масляного клина; двигуни тяглові для магістральних електровозів - загальне складання та регулювання; електродвигуни асинхронні більше 13 габариту - загальне складання; машини електричні швидкохідні для асинхронних турбомоторів - складання підвісок, складання для випробування та розбирання; машини електричні індивідуального виконання з великою кількістю виводів - складання та регулювання; машини електричні постійного струму - складання та регулювання; підп'ятники гідрогенераторів - контрольне складання із сегментами та диском підп'ятника; ротори високочастотних генераторів - напресування пакета ротора на вал у гарячому стані; ротори потужних турбогенераторів - установлення для випробування на розгін із центруванням лінії вала; статори потужних турбогенераторів - розмічання отворів за струною для закріплення щитів; системи магнітні великих електричних машин постійного струму з довжиною осердя полюса понад 1000 мм - складання з полюсами, вивіряння діаметра та кроку.

5.2. Електроапаратобудування: автомати селективні з черв'ячно-циліндричним приводом - складання, регулювання та оброблення кінематики; вимикачі високовольтні швидкодіючі для магістральних електровозів - складання та регулювання; електропечі вакуумні, водневі - типові випробування з наступним регулюванням та виправлянням дефектів; контролери групові пневматичні - складання та регулювання; контролери магнітні тропічного виконання - складання, регулювання, випробування; контролери магнітні дистанційні з електронно-тиристорним керуванням складання, регулювання, випробування з наступним виправленням дефектів; перетворювачі тиристорні - загальне складання; підстанції трансформаторні - остаточне складання та комутація; щити керування спеціального призначення та розподільні щити - загальне складання та регулювання.