Інструкція для посади "Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лаборанта виробництва бактерійних препаратів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - бактеріологію, вірусологію, серологію та імунологію у межах роботи, яка виконується;
      - правила роботи з живими патогенними культурами;
      - інструкції щодо виготовлення та контролю бактерійних препаратів на дільниці, яка обслуговується;
      - способи визначення властивостей живих культур на заражених ними тваринах;
      - методи біохімічної та серологічної перевірки культур;
      - техніку бактеріологічної роботи;
      - методи, прийоми пересіву культур на живильних середовищах;
      - методику ставлення та оцінювання результатів серологічних, імунологічних реакцій, реакцій флокуляції, аглютинації, преципітації;
      - способи титрування сировини і токсинів різними методами;
      - правила та прийоми зараження, імунізації та кровопускання тварин;
      - інструкції щодо виготовлення та контролю бактерійних і вірусних препаратів на дільниці, яка обслуговується.

1.4. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує вихідний матеріал і розчини для виробництва бактерійних препаратів.

2.2. Готує посівний матеріал живих культур.

2.3. Веде і контролює (стандартизація культури) процес росту живих культур на живильних середовищах.

2.4. Проводить стерилізацію, очищення, концентрацію та сорбцію препаратів.

2.5. Проводить визначення антитоксичного титру сироваток.

2.6. Проводить біологічний контроль препаратів на тваринах.

2.7. Перевіряє і контролює напівпродукти і готові препарати на активність, онкогенність, нешкідливість, імуногенність, стандартність, стерильність та інші властивості, які є обов'язковими у виробництві бактерійних, препаратів.

2.8. Контролює вихідні матеріали, розчини, напівпродукти і готові препарати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів (поляриметр, потенціометр, рефрактометр).

2.9. Проводить імунізацію тварин токсинами.

2.10. Проводить кровопускання.

2.11. Реєструє параметри процесу у виробничих журналах і керує роботою лаборантів нижчої кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.