Інструкція для посади "Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією лаборанта виробництва бактерійних препаратів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи бактеріології;
      - правила роботи з живими патогенними культурами;
      - інструкції про роботу з зараженими матеріалами;
      - прийоми бактеріологічної роботи;
      - основні методи фарбування мазків і способи приготування бактеріологічних фарб;
      - основні методики проведення бактеріологічних та імунологічних реакцій;
      - правила стерильного відбирання проб.

1.4. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує живильні середовища для вирощування живих культур, для контролю напівфабрикатів і препаратів.

2.2. Готує розчини для живильних середовищ за встановленими розрахунками.

2.3. Бере участь у роботі з живими культурами у процесі росту та посіву на живильних середовищах і пасажі їх на тваринах (відбирає проби та їх обробляє для проведення відповідного контролю лаборантами вищих розрядів).

2.4. Бере участь у процесі кровопускання та імунізації тварин антигенами.

2.5. Готує мазки живих культур і препаратів.

2.6. Бере участь у процесах очищення та концентрації препаратів.

2.7. Визначає флокулюючий титр у токсинах, анатоксинах і сироватках.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант виробництва бактерійних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виробничі тварини і мозкова тканина - гомогенізація; обкорювання і стерильне витягання мозку або інших органів та направлення їх на подальше оброблення; зіскоблення віспяної вакції - подрібнювання; ембріональні тканини і органи тварин - подрібнювання.

5.2. Контрольні тварини: підготовка для розрізування або випробування; сиворотки - стерильна фільтрація; сироватки і вакцини - переведення в серію під керівництвом лаборанта більш високої кваліфікації.